taalkeuze header   taalkeuze header

Waar Hr-professionals
elkaar echt ontmoeten!

 

Le lieu de rencontre des
professionnels RH!

 

Als Hr-professional staat u er niet alleen voor. HrWorld is er voor u! HrWorld informeert, inspireert, zet aan tot discussie... Wij ontwaren trends, laten experts ongezouten hun mening geven, volgen de actualiteit... Ook u als Hr-professional komt aan bod: in de vorm van een interview, een reactie in een discussieforum of u brengt zelf een onderwerp aan.

Wat vindt u zoal op HrWorld ?

  • gratis informatie zoals nieuwsberichten, de visie van experten, een agenda voor seminaries en events, een  e-zine, enz.;
  • inspiratie: de ongezouten mening van experts, de reactie van lezers, in de artikels of in het dicussieforum... u verneemt wat uw collega's denken en kan met hen communiceren;
  • praktische tools: de bruto/netto-calculator, de formule Claeys;
  • informatie over producten van Kluwer: SocialEye, HrTODAY, ABC Online, opleidingen,...;
  • promoties en exclusieve aanbiedingen.
 

 

Professionnel RH, HrWorld est tout spécialement conçu pour vous ! HrWorld informe, inspire, mène les discussions... Nous sommes toujours à la quête de nouvelles tendances, donnons la parole aux experts, suivons l’actualité... En tant que professionnel RH vous avez, vous aussi, votre place sur notre site : en vous livrant à une interview, en réagissant sur notre forum ou en publiant un article.

Que trouvez-vous sur HrWorld ?

  • de l’information gratuite : des news, le point de vue d’experts, un agenda annonçant les séminaires et events du secteur, etc.;
  • de l’inspiration: l’opinion d’experts, la réaction de lecteurs, dans les articles et/ou via le forum... Découvrez ce que pensent vos collègues et partagez votre expérience;
  • des outils de travail: le calcul brut/net, la formule Claeys;
  • des informations sur les produits Kluwer : SocialEye, HrTODAY, ABC Online, formations, ...;
  • des promotions et offres spéciales.

 

Nederlands

 

Français