Benjamin Lys vervangt Youssef El Otmani in Adviescommissie ‘conventioneel brugpensioen’ - HrWorld

Login

Benjamin Lys vervangt Youssef El Otmani in Adviescommissie ‘conventioneel brugpensioen’


Benjamin Lys wordt langs werknemerskant benoemd tot gewoon lid van de ‘Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen’. Hij vervangt Youssef El Otmani van wie het mandaat stopt op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen. Lys zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

 

Het benoemingsbesluit van 17 januari 2017 treedt retroactief in werking op 19 december 2016.

 

De adviescommissie geeft onder andere advies over de aanvragen tot afwijking van de leeftijdsvoorwaarde in het kader van de erkenning als onderneming in herstructurering.

 

De commissie is samengesteld uit:

  • een voorzitter en een ondervoorzitter;
  • 5 gewone leden en 5 plaatsvervangende leden, voorgedragen door de organisaties van werkgevers;
  • 5 gewone leden en 5 plaatsvervangende leden, voorgedragen door de organisaties van werknemers;
  • één of meer secretarissen.

 

Het mandaat van de leden duurt in principe 4 jaar. Het kan worden hernieuwd. De leden blijven in functie totdat hun opvolgers zijn aangesteld. In sommige gevallen eindigt het mandaat, zoals bijvoorbeeld bij een ontslag of bij een overlijden.

 

Onlangs werd de adviescommissie ‘vernieuwd’. De nieuwe leden werden samen met hun plaatsvervangers benoemd met ingang van 26 september 2016. Nu wordt één van die leden al opnieuw vervangen.

 

Steven Bellemans

 

Bron: Ministerieel besluit van 17 januari 2017 houdende vervanging van een lid van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen, BS 27 januari 2017 Benjamin Lys Youssef El Otmani