Coaching als verlichting - HrWorld

Login

Coaching als verlichting


Touch

Coaching, in zijn nieuwe opvatting, is een vrij nieuwe discipline. Terwijl de sportcoach vrij autoritair is, beoefent de coach op het vlak van de persoonlijke of professionele ontwikkeling de maïeutische methode, waarvan hij de beginselen toepast als een techniek en een kunst. De kunst de juiste vragen te stellen en de juiste opbouwende feedback te geven.

 

De filosofie van de maïeutische methode impliceert dat de Wijsheid zich binnenin elke mens bevindt (zelfs al is die nog heel goed verborgen). De mens heeft verborgen talenten, die alleen nog maar moeten worden geopenbaard.

 

Iedereen heeft blinde vlekken (zaken die hij niet weet over zichzelf); deze vlekken zijn zowel gebreken als kwaliteiten die onbekend zijn.

 

De rol van de coach bestaat erin zijn “pupil” te begeleiden in zijn ontplooiing, opdat hij zijn leven zélf kan definieren. Voor sommigen zal het kwestie zijn om hun angsten, remmingen, beperkingen te overwinnen.

 

Voor anderen zal het erop aankomen van het woord een daad te maken. 

 

De coach zal zijn coachee helpen te evolueren, te veranderen, nieuwe gedragingen te verkennen en de verandering te integreren door bepaalde zaken te leren, en andere dan weer af te leren. Deze integratie vergt tijd en vereist frequente bijsturingen, want “De natuur gaat boven de leer”.

 

Bovendien verruimt de coach het niveau en de bewustzijnsvlakken van zijn ‘pupil’. Zich bewust zijn van zichzelf, van zijn impact, kracht, zwakheden, vooroordelen... Zich bewust zijn van de anderen en van hun verschillen. Zich bewust zijn van zijn doorlopend veranderende omgeving.

 

De mensen zijn complex en verschillend. Samenleven en -werken is niet voor iedereen even natuurlijk of gemakkelijk. Weten hoe men de anderen moet benaderen, met hen moet communiceren, hen moet onderrichten of coachen, is een talent dat men zich eigen moet maken en waarbij externe bekwaamheden ons kunnen helpen om efficiënter te zijn.

 

Dit alles is zo complex dat het geen luxe is om geregeld een neutrale externe blik te hebben, die ons op een welwillende manier uitdaagt, die ons helpt uit ons isolement te breken, te ontstressen, en die ons de nodige feedback geeft om de juiste keuzes te maken, goede strategieën uit te stippelen, onze mededelingen, beslissingen of moeilijke vergaderingen voor te bereiden met als finale doelstelling om efficiënter en gelukkiger te zijn en in ons leven en onze persoonlijke en professionele relaties tot volle ontplooiing te komen.

 

Voor dat alles en nog andere zaken helpt de coach zijn pupil zijn kennis- en bewustzijnsniveau te verhogen om de juiste beslissingen te nemen en ze toe te passen. Deze groeiweg is boeiend, motiverend en energiegevend.

 

”Be the change you want to see in the world”, zei Gandhi. Evolueer en u zult de wereld doen evolueren.

 

 

Pierre-Jean De Jonghe
Master Certified Coach ICF
De Jonghe & Partners
Rue Joseph Desmet 66
1332 Genval

www.dejonghe-partners.be
www.lc-academy.eu

Logo De Jonghe-Partners