Groep van Tien wil alsnog praten over stakingsrecht - HrWorld

Login

Groep van Tien wil alsnog praten over stakingsrecht


De sociale partners willen na de mislukking van vorig jaar toch de besprekingen over de aanpassing van het stakingsrecht hervatten. Dat blijkt uit een brief die de voorzitster van de Groep van Tien, Michèle Sioen, aan premier Charles Michel heeft gestuurd.

Het zogenaamde Herenakkoord uit 2002 schrijft voor wat kan en niet kan in geval van stakingen. Eerdere onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers mislukten bijna een jaar geleden. Normaal zou de regering nu de zaak moeten overnemen.

Nu vinden de sociale partners dat ze de problematiek van het stakingsrecht opnieuw in eigen handen moeten nemen. Ze willen kijken hoe het sociaal overleg kan worden geoptimaliseerd en hoe conflicten beter kunnen worden voorkomen. Het is de bedoeling dat dit jaar de nodige afspraken gemaakt worden binnen de Groep van Tien, luidt het. (bron: standaard.be - 7/02/2017)