Patrick Loncol en Lieve Vanlierde benoemd in beheerscomité RJV - HrWorld

Login

Patrick Loncol en Lieve Vanlierde benoemd in beheerscomité RJV


Met ingang van 1 januari 2017 noteren we langs werkgeverskant volgende benoemingen in het beheerscomité van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV):

  • Patrick Loncol, als lid van het beheerscomité, ter vervanging van Guy Denudt;
  • Lieve Vanlierde, als lid van het beheerscomité, ter vervanging van Robert Joos.

 

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) is een openbare instelling van sociale zekerheid die verantwoordelijk is voor het beheer van en de controle op de jaarlijkse vakantiesector van de arbeiders en de kunstenaars. Voor deze categorieën van werknemers berekenen de vakantiefondsen de vakantieduur en het bedrag van het vakantiegeld. Voor de bedienden wordt het recht op vakantiegeld door de werkgever vastgelegd.

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie wordt paritair beheerd door vertegenwoordigers van de werkgevers- en de werknemersorganisaties. De administrateur-generaal is Luc Vanneste (in functie sinds 2008). De adjunct-administrateur-generaal is Jocelyne Julémont (in functie sinds 2013).

 

Steven Bellemans


Bron: Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie - Beheerscomité - Ontslag en benoeming van de leden, BS 14 februari 2017 Patrick Loncol Lieve Vanlierde RJV