Sabrina Leclerc benoemd tot adjunct-secretaris-generaal bij secretariaat van hoge raad voor zelfstandigen en kmo's - HrWorld

Login

Sabrina Leclerc benoemd tot adjunct-secretaris-generaal bij secretariaat van hoge raad voor zelfstandigen en kmo's


Sabrina Leclerc wordt met ingang van 1 januari 2017 benoemd tot adjunct-secretaris-generaal (Franse taalrol) bij het secretariaat van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen.

Uit het rapport van de examenjury blijkt dat mevrouw Leclerc (licentiaat in de rechten) als meest geschikte kandidaat werd gerangschikt. Ze voldoet aan de voorwaarden om benoemd te worden, zo blijkt uit de aanhef van het benoemings-KB.


Een wet van 24 april 2014 heeft een nieuw wettelijk kader gecreëerd voor de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo's. De regels met bijhorende uitvoeringsbepalingen zijn in werking getreden op 1 januari 2016.

De bestaande regels werden in grote mate hernomen, maar dan op een gestructureerde manier en met modernere terminologie. Binnen die structuur vervult de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen een belangrijke rol als federale adviesraad. Zijn opdracht is tweevoudig: adviseren én vertegenwoordigen. Als overlegforum groepeert de raad een 170-tal erkende beroeps- en interprofessionele organisaties.


Eerder verscheen ook al een KB dat Karel Van Eetvelt (Nederlandse taalrol) en Arnaud Deplae (Franse taalrol) heeft benoemd tot voorzitter van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen voor de zittijd 2017-2022. Ze nemen bij ‘jaarlijkse toerbeurt’ in deze volgorde het voorzitterschap waar.

 

Steven Bellemans


Bron: Koninklijk besluit van 27 januari 2017 houdende benoeming van de adjunct-secretaris-generaal van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, BS 15 februari 2017 Sabrina Leclerc