Telenet en haar Generatie Y - HrWorld

Login

Telenet en haar Generatie Y


telenet Bijna de helft van alle Telenet-werknemers behoort tot Generatie Y: jonge werknemers die bereid zijn veel te geven, op voorwaarde dat hun werkgever daar iets tegenover plaatst. Opleidingen bijvoorbeeld. Hoe pakt Telenet dat aan?

 

In een organisatie waar 44% van de werknemers jongeren zijn, vraagt opleiding en ontwikkeling specifieke aandacht. En ook al voert Telenet een leeftijdsonafhankelijk HR-beleid, met zoveel jonge werknemers heeft het bedrijf wel perfect de vinger aan de pols van wat de nieuwe generatie verwacht van een werkgever.

 

 

Assertief

“Jongeren zijn kritisch en assertief, ook wat hun opleidingsverwachtingen betreft”, zegt Tinne De Backer. “Typisch is dat ze hun eigen weg zoeken. Ze volgen niet blindelings het standaardaanbod. Liever kijken ze naar wat ze nodig hebben. Hun motivatie is vaak dubbel: ze willen nu hun job beter doen, maar kijken ook naar later, naar welke opleidingen passen bij hun carrièreplan en hun ambities.”

 

Telenet houdt daar rekening mee door medewerkers in de driver’s seat van hun professionele ontwikkeling te plaatsen. “Jongeren nemen dat stuur maar al te graag in handen. Wij zien dat als een bevestiging van het belang van opleiding en ontwikkeling voor deze generatie”, aldus De Backer.

 

 

Ongeduldig

Generatie Y blijkt vooral geïnteresseerd te zijn in de ontwikkeling van haar soft skills. “Positief daaraan is dat jongeren hun ontwikkeling ter harte nemen, een negatief punt is dat ze erg ongeduldig kunnen zijn. Ze menen in hun ontwikkeling vaak al verder te staan dan waar is. Velen verwachten iets te vlug een carrièreboost van hun werkgever.”

 

Een jongere met leidinggevende ambities meteen een people management opleiding voorschotelen, heeft volgens De Backer niet altijd zin. “Zeker als die jonge werknemer nog geen enkele ervaring ter zake heeft. De ontwikkeling van jong talent verloopt best afgestemd op iemands mogelijkheden. Een opleiding dient niet om iemands ongeduld in toom te houden.”

 

 

Na de kantooruren

Generatie Y wil veel, ook baas zijn over haar tijd. Het gevolg is dat werk en privé elkaar steeds meer kruisen. Sporten tijdens de kantooruren en werken erna? Moet kunnen. Betekent dat ook meer openheid voor opleidingen na de werkuren? “Ik ken werknemers die een stuk privétijd in hun opleiding investeren. De grote massa doet dat nog niet”, aldus De Backer.

 

Wat wel opvalt, is dat jongeren bij voorkeur on the job leren. “Het zijn ook vooral de ‘doeners’ die het best aarden in onze bedrijfscultuur. Het mentorship in onze contactcentra is een sprekend voorbeeld. Starters appreciëren het enorm dat een ervaren collega hen al doende uitleg en tips geeft.”

 

 

Tussendoortjes

Telenet zoekt ook bewust naar opleidingen met een interactieve tint. Buddy coaching is er een beproefd recept. “Dat betekent dat onze werknemers tussen de opleidingen door de tijd krijgen om verworven inzichten op de werkvloer toe te passen. Dat doen ze met peers (gelijken, red.) uit de groep waarmee ze kennis en ervaring delen.”

 

Als een concreet voorbeeld van een opleiding waar jongeren wat aan gehad hebben, noemt De Backer de Efficiency Coaching van Kluwer. “Een zeer persoonlijke begeleiding die focust op vragen als: hoe controleer ik mijn mailverkeer, hoe plan ik mijn werk best,… Allemaal in functie van individuele noden, wat erg geapprecieerd wordt.”

 

 

Tinne De Backer
Coördinator Training & Talent development bij Telenet