Voorzitter hoge raad voor zelfstandigen en kmo’s benoemd (zittijd 2017-2022) - HrWorld

Login

Voorzitter hoge raad voor zelfstandigen en kmo’s benoemd (zittijd 2017-2022)


Met ingang van 1 februari 2017 worden Karel Van Eetvelt (Nederlandse taalrol) en Arnaud Deplae (Franse taalrol) benoemd tot voorzitter van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen voor de zittijd 2017-2022. Ze nemen bij ‘jaarlijkse toerbeurt’ in deze volgorde het voorzitterschap waar.

 

Een wet van 24 april 2014 heeft een nieuw wettelijk kader gecreëerd voor de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo's. De regels met bijhorende uitvoeringsbepalingen zijn in werking getreden op 1 januari 2016.

 

De bestaande regels werden in grote mate hernomen, maar dan op een gestructureerde manier en met modernere terminologie. Binnen die structuur vervult de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen een belangrijke rol als federale adviesraad. Zijn opdracht is tweevoudig: adviseren én vertegenwoordigen. Als overlegforum groepeert de raad een 170-tal erkende beroeps- en interprofessionele organisaties.

 

Steven Bellemans

 

Bron: Koninklijk besluit van 31 januari 2017 houdende benoeming van de voorzitters van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen voor de zittijd 2017-2022, BS 10 februari 2017 Karel Van Eetvelt Arnaud Deplae