HrWorld

Login

HR Nieuws

  • Regularisatie van studieperioden voor pensioen: interessant of niet?

    PensioenDe ministerraad keurde onlangs een voorontwerp van wet goed over de regularisatie van studieperioden in de pensioenregeling voor ambtenaren en in de pensioenregeling voor werknemers. Op die manier zou er later recht zijn op een hoger pensioen.

  • Ontwerp interprofessioneel akkoord 2017-2018

    shaking handsDe sociale partners hebben op 11 januari 2017 een ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) opgemaakt voor 2017 en 2018. In zo’n IPA maken de sociale partners afspraken over de loonevolutie, lastenverminderingen, vervangingsinkomens,... voor de komende 2 jaren. Deze afspraken moeten vervolgens verder uitgewerkt worden in cao’s (van de NAR of sectoraal) of in wetten en besluiten.

  • Wat verandert er op 1 januari 2017?

    januariDe sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe natuur van deze veranderingen wordt het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom brengt Annelies Baelus, Director Opleidingen bij Acerta Consult, u in duidelijke taal op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen van de komende maand.


* Gratis iPhone-app van HrWorld beschikbaar in de App Store
* HrWorld op andere smartphones: 
m.hrworld.be