HrWorld

Login

'Surfen op het werk is kwestie van goede afspraken'

InternetUit onderzoek van internetbeveiliger Olfeo blijkt dat we gemiddeld 50 minuten per dag privé-surfen, ofwel 25 dagen per jaar. Volgens UNIZO heeft het geen zin om (delen van het) internet op het werk te blokkeren. “Vandaag heeft zowat iedereen een smartphone of een tablet waar je mee kan surfen. In plaats van het internet te blokkeren of je er als werkgever tegen te verzetten, is het beter dit te erkennen en hierover goede afspraken te maken”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.

Sociale verkiezingen 2016

 • De begrippen TBE, directie en kader vragen elke vier jaar om verduidelijking

  Powered by socialeverkiezingen.be

  undefinedDe begrippen onderneming, directie en kader worden courant gebruikt in de pre-electorale periode die in december 2015 zal aanvangen.
  De lading die elk van deze woorden dekt moet worden verduidelijkt op basis van de wettelijke bepalingen en de talrijke scheidsrechterlijke uitspraken uit de sociale rechtspraak tussen dag X - 28 en X - 5 van de procedure.
  Die verduidelijking is noodzakelijk omdat zij bepalend is voor het vervolg van de verkiezingsoperaties en de werking van de sociale organen die resulteren uit de verkiezing.
  De onderneming is de economische en sociale gemeenschap waarin de activiteit en de medewerkers die bijdragen aan die activiteit verenigd worden. Het is deze gemeenschap, die overeenkomt met de afkorting TBE (technische bedrijfseenheid), die de perimeter van de sociale verkiezingen zal bepalen.
  Onder onderneming verstaan we dus niet noodzakelijk de juridische entiteit, ook al is dit meestal wel het geval. In sommige gevallen kan een juridische entiteit uit meerdere TBE's bestaan of kunnen verschillende juridische entiteiten samen één TBE vormen.
  Niet iedereen is directeur, ook al zou hij dat wel willen. Directeurs behoren tot de werkgeverszijde, zijn bevoegd om de onderneming te vertegenwoordigen en mogen daarom geen stem uitbrengen of verkiesbaar zijn.
  Omdat het verleidelijk is voor een onderneming om voor de sociale verkiezingen (en alleen dan!) de helft van het personeel te beschouwen als directiepersoneel heeft de wet dit begrip restrictief gedefinieerd.
  Zo kan de werkgeverszijde slechts worden bevolkt door zij die de onderneming beheren, die het hoogste hiërarchische niveau uitmaken, evenals hun meest directe medewerkers (maximum twee hiërarchische niveaus).
  Voor het kaderpersoneel (dat enkel vertegenwoordigd is in de Ondernemingsraad) hanteert de wet een soepeler begrip dat verwijst naar de 'hogere' functie in de onderneming. Het kaderlid is immers houder van een 'diploma van een welbepaald niveau' of heeft een ervaring die gelijkwaardig is met dat diploma.
  Ook hier moet duidelijk worden gemaakt wie kaderlid is en wie geen kaderlid is in de TBE.
  De ervaring leert me dat deze bepaling delicaat en risicovol is. Je kan er immers van op aan dat heel wat werknemers die denken dat ze kaderlid zijn - omdat ze met alles en nog wat worden beladen - zullen reageren wanneer ze beseffen dat ze in de ogen van hun directie slechts bedienden zijn! 
  Toelichting is dus gewenst, maar die heeft zo zijn nare kantjes.

   


       undefined 

   

  Auteur

  Alain Lancelot
  Principal Consultant bij Partena Professional


   

  Schrijf in op het gratis e-zine sociale verkiezingen.

  Vraag een offerte aan.

 • Gebruik van de e-Box in het kader van sociale verkiezingen 2016
 • De Coninck is dood - leve De Coninck
 • Kaderleden: hoe de streep trekken met het leidinggevend personeel enerzijds en het bediendenpersoneel anderzijds?
 • Procedure sociale verkiezingen: goedkeuring voorontwerp van wet


* Gratis iPhone-app van HrWorld beschikbaar in de App Store
* HrWorld op andere smartphones: 
m.hrworld.be