HrWorld

Login

HR Nieuws

  • Werkgeverstussenkomst bij vervoerskosten vanaf 1 februari 2016

    Werkgeverstussenkomst vervoerskostenNet als elk jaar worden op 1 februari de tarieven voor de vervoerskosten aangepast. De verhoging met 1,41% geldt zowel voor trajecttreinkaarten als voor halftijdse treinkaarten. Voor het zevende jaar op rij wijzigt er niets in de klassieke werkgeversbijdrageregeling – zo beslisten de sociale partners. Dat betekent dat de tariefverhoging van de NMBS enkel gevolgen heeft op de tussenkomst voor werkgevers in het kader van een derdebetalersregeling, en de terugbetaling van bepaalde andere vervoerskosten.

  • Het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag... Kunt u nog volgen na alle wijzigingen?

    Claeys&EngelsDe regering Michel I wil iedereen langer aan het werk houden. “Werkbaar werk” wordt door tal van beleidsmensen in de mond genomen. Maar wat indien aanpassingen in de manier van werken, deeltijds werken en een landingsbaan geen oplossing bieden? Hebben werknemers dan nog de mogelijkheid om op een “zachte” manier uit de arbeidsmarkt te stappen?

  • Uitbreiding sociaal strafrecht met geweld en pesten op het werk

    Sociaal strafrechtVandaag keurde de Commissie Justitie van het parlement het wetsontwerp sociaal strafrecht goed. De bepalingen van de Welzijnswet betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk worden hierdoor grondig gewijzigd.

Sociale verkiezingen 2016


* Gratis iPhone-app van HrWorld beschikbaar in de App Store
* HrWorld op andere smartphones: 
m.hrworld.be