Hoofdartikels - archief - HrWorld

Login

Hoofdartikels - archief

Zoeken

 • Oudere werkzoekenden aan een job helpen: een topprioriteit - 24/02/2017

  SWTFederaal vicepremier en minister van werk Kris Peeters vindt het afschaffen van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) – het vroegere brugpensioen – niet nodig. De grote uitdaging is om mensen langer aan de slag te houden, of ze nu onder SWT vallen of niet.

 • Procedure re-integratie langdurig zieken: stapsgewijs overzicht van re-integratietraject - 21/02/2017

  re-integratieDe statistieken van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering liegen er niet om: het aantal langdurig zieken neemt ongezien toe. Eind 2015 was er sprake van 370.400 langdurig zieken, een stijging met maar liefst 64% tegenover 2005. Hoog tijd dus voor de wetgever om in actie te schieten en een overzichtelijke procedure uit te schrijven. Bart Gagelmans en Kristof Roekens van Adecco geven de nodige toelichting.

 • Asielcrisis heeft grote impact op arbeidskaarten - 13/02/2017

  stoelenVorig jaar reikte de dienst Economische Migratie  van het Departement Werk en Sociale Economie 27% meer arbeidskaarten uit dan in 2015. Die stevige groei in het Vlaamse gewest is te wijten aan de vluchtelingencrisis, want ze komt bijna volledig voor rekening van de arbeidskaarten C.

 • Interprofessioneel akkoord 2017-2018 gepubliceerd - 09/02/2017

  Akkoord ondertekenenHet kernkabinet is op 2 februari overeengekomen dat het loonakkoord (IPA 2017-2018) van werkgevers en vakbonden integraal uitgevoerd zal worden. De tekst van het akkoord is nu ook officieel gepubliceerd op de website van de Nationale Arbeidsraad (NAR).

 • Wat wijzigt er aan het tijdskrediet en de thematische verloven? - 02/02/2017

  Annelies Bries2017 brengt ons een aantal wijzigingen op het gebied van het recht van werknemers op tijdskrediet en thematische verloven. Bovendien bracht de NAR een advies uit over het invoeren van de mogelijkheid van 1/10de ouderschapsverlof.

  Annelies Bries, juridisch adviseur bij Acerta, geeft een duidelijk overzicht van de wijzigingen.

 • Werkgeverstussenkomst bij vervoerskosten vanaf 1 februari 2017 - 02/02/2017

  vervoerskostenNet als elk jaar worden op 1 februari de tarieven voor de vervoerskosten aangepast. De verhoging met 3,38% geldt zowel voor trajecttreinkaarten als voor halftijdse treinkaarten. Voor het achtste jaar op rij wijzigt er niets in de klassieke werkgeversbijdrageregeling.

  Dat betekent dat de tariefverhoging van de NMBS enkel gevolgen heeft op de tussenkomst voor werkgevers in het kader van een derdebetalersregeling, en de terugbetaling van bepaalde andere vervoerskosten.

 • Statuut ‘student-zelfstandige’ verder uitgewerkt - 30/01/2017

  student at workSinds begin dit jaar is een sociaal en fiscaal statuut van kracht voor de ‘student-ondernemer’. Dat zijn jongeren tot 25 jaar die een zelfstandige activiteit combineren met studies die hun hoofdbezigheid vormen. Ze moeten op regelmatige wijze het onderwijs, de vorming of de opleiding in de onderwijsinstelling volgen.

  Nu is ook een eerste uitvoeringsbesluit verschenen met praktische modaliteiten. Een tweede besluit omschrijft de rechten in de uitkerings- en moederschapsverzekering.

 • Regularisatie van studieperioden voor pensioen: interessant of niet? - 17/01/2017

  PensioenDe ministerraad keurde onlangs een voorontwerp van wet goed over de regularisatie van studieperioden in de pensioenregeling voor ambtenaren en in de pensioenregeling voor werknemers. Op die manier zou er later recht zijn op een hoger pensioen.

 • Ontwerp interprofessioneel akkoord 2017-2018 - 16/01/2017

  shaking handsDe sociale partners hebben op 11 januari 2017 een ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) opgemaakt voor 2017 en 2018. In zo’n IPA maken de sociale partners afspraken over de loonevolutie, lastenverminderingen, vervangingsinkomens,... voor de komende 2 jaren. Deze afspraken moeten vervolgens verder uitgewerkt worden in cao’s (van de NAR of sectoraal) of in wetten en besluiten.

 • Wat verandert er op 1 januari 2017? - 03/01/2017

  januariDe sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe natuur van deze veranderingen wordt het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom brengt Annelies Baelus, Director Opleidingen bij Acerta Consult, u in duidelijke taal op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen van de komende maand.

 • Belangrijke wijzigingen studentenjobs - 02/01/2017

  studentenjobDe werkgever moet de tewerkstelling van een student voortaan in uren in plaats van in dagen aangeven in de ‘Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling’ (Dimona). Dit geldt voor aangiftes die vanaf 1 december 2016 bij de RSZ worden ingediend voor de uren die de student vanaf 1 januari 2017 zal werken. Vanaf januari wijzigt ook het ‘studentencontingent’ van 50 dagen naar 475 uren.

 • Nieuwe Europese verordening betreffende de verwerking van persoonsgegevens: wat is de impact op het personeelsbeheer? - 22/12/2016

  Hick JulienDe Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens wijzigt het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens in Europa, en zal de Belgische  Privacywet” vervangen.

  Julien Hick, advocaat bij Laga, geeft een overzicht van de implicaties van de Verordening op het personeelsbeheer.

 • Wat met tijdskrediet bij een overdracht van onderneming? - 20/12/2016

  SocialEye Vraag & AntwoordStel, een onderneming wordt overgenomen (een zogenaamde ‘overdracht van onderneming’ volgens cao nr. 32bis). Een aantal werknemers binnen deze onderneming hebben tijdskrediet op het moment van de overname. Kunnen zij dit tijdskrediet verderzetten bij hun nieuwe werkgever (de overnemer)?

 • Wie heeft recht op een eindejaarspremie? - 14/12/2016

  BonusHet einde van het jaar is in zicht en daarmee komen de eindejaarspremies er (hopelijk) aan. Er bestaat echter geen algemeen recht op een eindejaarspremie. Wie heeft er dan wel recht op?

 • Koopjeszondagen: wie mag er werken op zondag? - 14/12/2016

  winkelbediendeVeel handelaars openen in de eindejaarsperiode en tijdens de solden (vanaf 3 januari 2017) ook op zondag, maar kan elke zaak op zondag de deuren openen en kan er dan personeel tewerkgesteld worden? Chantal Schreurs, juridisch adviseur bij Acerta, neemt de regelgeving over arbeid op zondag onder de loep met een bijzondere focus op de tewerkstelling van werknemers.

 • Nu ook aanvullende pensioenen in mypension.be - 08/12/2016

  ErvaringsfondsDe Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE, en zijn collega de Minister van de zelfstandigen, Willy BORSUS, hebben vandaag een nieuwe vooruitgang aangekondigd met betrekking tot “mypension.be” die voortaan de gegevens van de tweede pensioenpijler integreert. Deze nieuwe stap werd mogelijk gemaakt dankzij de hulp van de twee openbare instellingen van sociale zekerheid, de Federale Pensioendienst en het RSVZ en de vzw SIGEDIS. 

 • Afschaffing proefperiode zorgt voor minder ontslagen op korte termijn - 02/12/2016

  team happyUit cijfers van Acerta blijkt dat de afschaffing van de proefperiode begin 2014 ertoe leidt dat van de nieuwe arbeidsovereenkomsten er bijna 30% minder worden stopgezet gedurende de eerste zes maanden. Nieuwe werknemers krijgen dus meer kans om zich te bewijzen. Opvallende vaststelling is bovendien dat er minder stopzettingen op korte termijn geregistreerd worden bij grote ondernemingen - vanaf 100 werknemers - in vergelijking met kleine ondernemingen.

 • Wat verandert er op 1 december 2016? - 01/12/2016

  1. decemberDe sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe natuur van deze veranderingen wordt het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom brengt Annelies Baelus, Director Opleidingen bij Acerta Consult, u in duidelijke taal op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen van de maand december.

 • Heeft de werknemer recht op klein verlet tijdens zijn vakantie? - 25/11/2016

  SocialEye Vraag & AntwoordEen werknemer neemt 3 weken vakantie. Zijn moeder overlijdt tijdens de eerste week. Verliest deze werknemer zijn recht op klein verlet of moet er een aantal dagen vakantie omgezet worden naar klein verlet?

 • Nieuw statuut van student-ondernemer op komst - 23/11/2016

  student1De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed om het sociaal en fiscaal statuut van de student-ondernemer uit te voeren zoals vastgesteld in het wetsontwerp dat bij het Parlement werd ingediend.