Hoofdartikels - archief - HrWorld

Login

Hoofdartikels - archief

Zoeken

 • Helft van de Belgische bedienden krijgt variabel loon - 19/04/2017

  loon bonusEen op de twee Belgische bedienden, kader- en directieleden in de privésector ontvangt een variabel loon. Dit krijgen ze vooral in de vorm van bonussen, commissies of premies. Ook niet-recurrente prestatiegebonden premies (cao 90) of warranten vullen het brutoloon aan.

 • Wanneer is er sprake van occasioneel telewerk? - 12/04/2017

  Francis VerbruggeDe wet werkbaar en wendbaar werk legt het reglementair kader vast voor de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer bij occasioneel en niet-regelmatig uitgevoerd telewerk. Francis Verbrugge van Partena bespreekt deze nieuwe regeling in de nieuwe Gids voor sociale reglementering in ondernemingen.

 • Kan een arbeidsovereenkomst gesloten voor bepaalde duur eenzijdig worden beëindigd? - 07/04/2017

  SocialEye Vraag & Antwoord

  Stel, u heeft een werknemer aangenomen met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk. Kan deze overeenkomst zonder meer voortijdig worden beëindigd of moeten er specifieke regels worden gevolgd?

 • Tankkaart: hoe zit het met de aftrekbaarheid? - 06/04/2017

  tankkaartSinds 1 januari 2017 is er een wijziging in de aftrekbaarheid van brandstofkosten voor het privégebruik van een bedrijfswagen. Isabelle Caluwaerts en Peggy Criel van Partena Professional bespreken deze wijziging in de nieuwe Gids loonfiscaliteit in de ondernemingen.

 • Wat verandert er op 1 april 2017? - 31/03/2017

  1 aprilDe sociale en juridische wetgeving wordt frequent aangepast. Door de technische, vaak complexe natuur van deze veranderingen wordt het soms moeilijk voor werkgevers om het overzicht te behouden. Daarom brengt Annelies Bries, juridisch adviseur bij Acerta, u in duidelijke taal op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen van de komende maand.

 • Vereenvoudiging ecocheques op komst? - 30/03/2017

  loon ecochequeDe Nationale Arbeidsraad (NAR) is al geruime tijd bezig is met besprekingen om het systeem van de ecocheques te verbeteren en te vereenvoudigen. Een paar parlementaire initiatieven hebben die werkzaamheden nu in een stroomversnelling gebracht.

 • Overschakeling naar het zomeruur in de nacht van 25 op 26 maart - 24/03/2017

  ZomeruurIn de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 maart wordt opnieuw omgeschakeld naar het zomeruur. De klok wordt dan 1 uur verder gedraaid: 2 uur ‘s nachts wordt 3 uur.


  Voor de werknemers die op dat ogenblik in ploegen werken is een betalingsregeling uitgewerkt.

 • Pensioenhervorming: het Pensioenzakboekje 2017 - 24/03/2017

  Mieke BruyninckxDe pensioenhervorming blijft brandend actueel: de regering Michel zet verder in op de harmonisering van de pensioenstelsels. De vele wijzigingen elk jaar maken van de pensioenregelgeving een ingewikkeld kluwen.

   

  We spraken met Mieke Bruyninckx,  co-auteur van het Pensioenzakboekje.

 • Wet betreffende Werkbaar en Wendbaar Werk is verschenen - 16/03/2017

  Werkbaar werkDe Wet betreffende Werkbaar en Wendbaar Werk werd gisteren, 15 maart, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet moet een antwoord bieden op de uitdagingen van de toekomst, in een arbeidsrecht dat voortdurend evolueert.

 • Duurzame mobiliteitsformules zitten in de lift - 10/03/2017

  BikeFormIn de tweede mobiliteitsbarometer van hr-dienstenverlener Acerta, waarin gepeild wordt naar het woon-werkverkeer van de Belgische werknemer, is de fiets de grote winnaar. Het aantal fietsgebruikers steeg vorig jaar met 13,1% ten opzichte van 2015. Flexibele mobiliteitsoplossingen doen het bovendien ook goed: meer en meer mensen kiezen voor een combinatie van de fiets en de wagen, of de fiets en het openbaar vervoer. Een doorbraak bij het openbaar vervoer kwam er hoegenaamd niet in 2016. In 2016 is de afstand tussen woonplaats en job weer iets kleiner geworden. Hij bedraagt nu gemiddeld 18,50 km.

 • 70% minder outplacement weigeringen in 2016 dankzij wijziging wetgeving - 08/03/2017

  AkkoordCijfers van Acerta tonen aan dat de outplacementwetgeving een sterke daling van het aantal weigeraars met zich meebracht. Tot 2015 sloeg gemiddeld drie op vier medewerkers het aanbod van outplacement af, terwijl ingevolge een wijziging van de reglementering sinds 2016 nog slechts vijf procent weigeraars geteld worden. In het licht van re-integratie is dit een positieve evolutie, want een outplacementcoach helpt om sollicitatiemoeheid te vermijden.

 • Regularisatie van studieperioden voor pensioen goedgekeurd - 02/03/2017

  boekenAfgelopen vrijdag heeft de Ministerraad, op voorstel van de Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine, de wetsontwerpen goedgekeurd betreffende de regularisatie van de studieperioden voor de pensioenberekening van de ambtenaren, werknemers en zelfstandigen.

 • Oudere werkzoekenden aan een job helpen: een topprioriteit - 24/02/2017

  SWTFederaal vicepremier en minister van werk Kris Peeters vindt het afschaffen van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) – het vroegere brugpensioen – niet nodig. De grote uitdaging is om mensen langer aan de slag te houden, of ze nu onder SWT vallen of niet.

 • Procedure re-integratie langdurig zieken: stapsgewijs overzicht van re-integratietraject - 21/02/2017

  re-integratieDe statistieken van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering liegen er niet om: het aantal langdurig zieken neemt ongezien toe. Eind 2015 was er sprake van 370.400 langdurig zieken, een stijging met maar liefst 64% tegenover 2005. Hoog tijd dus voor de wetgever om in actie te schieten en een overzichtelijke procedure uit te schrijven. Bart Gagelmans en Kristof Roekens van Adecco geven de nodige toelichting.

 • Asielcrisis heeft grote impact op arbeidskaarten - 13/02/2017

  stoelenVorig jaar reikte de dienst Economische Migratie  van het Departement Werk en Sociale Economie 27% meer arbeidskaarten uit dan in 2015. Die stevige groei in het Vlaamse gewest is te wijten aan de vluchtelingencrisis, want ze komt bijna volledig voor rekening van de arbeidskaarten C.

 • Interprofessioneel akkoord 2017-2018 gepubliceerd - 09/02/2017

  Akkoord ondertekenenHet kernkabinet is op 2 februari overeengekomen dat het loonakkoord (IPA 2017-2018) van werkgevers en vakbonden integraal uitgevoerd zal worden. De tekst van het akkoord is nu ook officieel gepubliceerd op de website van de Nationale Arbeidsraad (NAR).

 • Wat wijzigt er aan het tijdskrediet en de thematische verloven? - 02/02/2017

  Annelies Bries2017 brengt ons een aantal wijzigingen op het gebied van het recht van werknemers op tijdskrediet en thematische verloven. Bovendien bracht de NAR een advies uit over het invoeren van de mogelijkheid van 1/10de ouderschapsverlof.

  Annelies Bries, juridisch adviseur bij Acerta, geeft een duidelijk overzicht van de wijzigingen.

 • Werkgeverstussenkomst bij vervoerskosten vanaf 1 februari 2017 - 02/02/2017

  vervoerskostenNet als elk jaar worden op 1 februari de tarieven voor de vervoerskosten aangepast. De verhoging met 3,38% geldt zowel voor trajecttreinkaarten als voor halftijdse treinkaarten. Voor het achtste jaar op rij wijzigt er niets in de klassieke werkgeversbijdrageregeling.

  Dat betekent dat de tariefverhoging van de NMBS enkel gevolgen heeft op de tussenkomst voor werkgevers in het kader van een derdebetalersregeling, en de terugbetaling van bepaalde andere vervoerskosten.

 • Statuut ‘student-zelfstandige’ verder uitgewerkt - 30/01/2017

  student at workSinds begin dit jaar is een sociaal en fiscaal statuut van kracht voor de ‘student-ondernemer’. Dat zijn jongeren tot 25 jaar die een zelfstandige activiteit combineren met studies die hun hoofdbezigheid vormen. Ze moeten op regelmatige wijze het onderwijs, de vorming of de opleiding in de onderwijsinstelling volgen.

  Nu is ook een eerste uitvoeringsbesluit verschenen met praktische modaliteiten. Een tweede besluit omschrijft de rechten in de uitkerings- en moederschapsverzekering.

 • Regularisatie van studieperioden voor pensioen: interessant of niet? - 17/01/2017

  PensioenDe ministerraad keurde onlangs een voorontwerp van wet goed over de regularisatie van studieperioden in de pensioenregeling voor ambtenaren en in de pensioenregeling voor werknemers. Op die manier zou er later recht zijn op een hoger pensioen.