Topics - HrWorld

Login

Topics


 • 'Goesting' bij de medewerkers wordt cruciale factor - 30/12/2014

  De HR-manager van de toekomst zorgt voor “goesting” bij de medewerkers.

   

 • Motiver les collaborateurs : le nouveau défi du directeur des ressources humaines - 30/12/2014

  Une hausse de la demande sur le marché de l'emploi se profile sur différents fronts pour les années à venir.

 • Case: leugentje bij aanwerving - 29/12/2014

  Dat een leugentje tijdens het solliciteren verregaande gevolgen kan hebben, bewijst dit arrest.

 • Hoe rekruteer ik mensen met een visuele beperking? - 17/12/2014

  Vijf gouden tips voor het efficiënt aanwerven van een blinde of slechtziende werknemer.

 • Case Club Med: veeleisende rekruteringspolitiek loont - 08/12/2014

   

  ‘Ervaring bij ons is a-typische springplank voor succesvolle loopbaan.’

 • The future of recruiting - 27/11/2014

   

   

  Experte Veerle Dero over het rekruteren van de toekomst.

 • Krijtlijnen van de car policy - 23/10/2014

   

  De do's-en-don'ts van de car policy.

 • Gebruik van een gsm – hoe moduleren? - 10/10/2014

   

  Kris De Schutter overloopt een aantal kerngedachten in verband met de bedrijfsgsm (-policy).

   

 • Bijzondere bepalingen van de arbeidsovereenkomst: het scholingsbeding - 02/10/2014

   

   

  Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst moet extra aandacht worden besteed aan bepaalde bedingen. Wij buigen ons over het scholingsbeding.

 • De ene beschermde werknemer is de andere niet - 26/09/2014

   

  Eén van de meest heikele punten bij de sociale verkiezingen is de bescherming van het personeel. Kris De Schutter zet een aantal veel voorkomende vragen op een rij.

 • Wanneer sociale verkiezingen in de openbare sector? - 19/09/2014

   

  Een wetsvoorstel in januari 2011 ter uitbreiding van de procedure van de sociale verkiezingen naar de openbare sector zorgde voor hevige discussie. Zal dit in 2016 opnieuw het geval zijn?

   

 • Sociale verkiezingen in de bouwsector in 2016? - 09/09/2014

  In de bouwsector hebben de vakbonds - organisaties de gewoonte om diverse mechanismen overeen te komen opdat sociale verkiezingen zouden worden vermeden. Hoe zal dit lopen in 2016?

 • Sociale verkiezingen 2016: bereid u tijdig voor! - 05/09/2014

   

  De sociale verkiezingen zullen in principe in mei 2016 plaatsvinden. Hoewel de datum nog ver lijkt, zal de procedure al beginnen lopen vanaf november/december 2015. Een goede voorbereiding is hierbij cruciaal.

 • Betaald educatief verlof vs. het scholingsbeding - 21/08/2014

   

  Het betaald educatief verlof en het scholingsbeding: twee verschillende maatregelen!

 • Educatief verlof: FAQs - 12/08/2014

   

  Ann Vanderschaeghe beantwoordt de meest gestelde vragen omtrent educatief verlof.

 • Educatief verlof: de krachtlijnen - 08/08/2014

   


  Kris De Schutter over het wat en hoe van educatief verlof.

 • Outplacement meer dan ooit een zegen, als mensen de kans grijpen - 26/06/2014

   

  Interview met Inge Rijcken (Galilei) over het effect van de nieuwe regelgeving op de dagdagelijkse outplacement- praktijk.

 • Outplacement: na te leven procedure - 26/06/2014

   

  Virginie Coppens overloopt de stappen die u moet zetten om de nieuwe verplichtingen na te leven.

 • Nieuwe maatregelen rond outplacement - 18/06/2014

  Virginie Coppens over het effect van de harmonisering van de opzeggings- regels op de outplacement- regeling.

 • De hoofdlijnen van onze vakantiewetgeving - 22/05/2014

   

  Met de zomer in het vooruitzicht, een opfrissing van de regels rond vakantie, vakantieduur en vakantiegeld. 

 • Leven van vakantie naar vakantie - 15/05/2014

   

  Vakantie: absolute noodzaak of noodzakelijk kwaad?

 • Motiverende functionerings- en beoordelingsgesprekken, kan dat wel? - 06/05/2014

  Een functioneringsgesprek dat mensen motiveert? Het kan! Geert Haentjens legt uit hoe...

 • Compensation & Benefits anno 2014: de hete hangijzers - 16/04/2014

   

   

  Kostenbeheersing, differentiatie en performance management in verloning zijn volgens Comp & Ben-Managers de 3 belangrijkste aspecten om rekening mee te houden in 2014.

 • Absenteïsme vermijden en werknemersbetrokkenheid verhogen - 16/04/2014

   

  Over wit, grijs en zwart verzuim, en wat u eraan kunt doen.

 • Presenteïsme: een groter probleem dan absenteïsme? - 09/04/2014

   

  Onderzoek wijst op een groeiende tendens bij werknemers om bij ziekte toch te gaan werken.

 • Is afwezigheid wegens ziekte een geldige ontslagreden? - 28/03/2014

   

  Löïc Delhaye (Advocaat CMS DeBacker) buigt zich over deze delicate vraag...

 • Geluk op het Werk, dé manier om zonder problemen te presteren - 18/03/2014

   

  Laurence Vanhée vraagt zich af hoe geluk en prestaties op de werkvloer met elkaar verzoend kunnen worden.

 • Iedereen gelukkig (ook op het werk) - 14/03/2014

   

  Tom Vermeylen pleit voor werken en leven vanuit je passie en intuïtie. 

 • Psychosociale risico’s op het werk: krachtlijnen van de hervorming - 04/03/2014

   

  Het steeds verbeterende welzijn op het werk leidt tot geluk. Stand van zaken van de hervorming...

 • Optimale werkbeleving - 25/02/2014

   

  Over de strijd tussen werk en plezier. Moet een mens echt gelukkig zijn op het werk, en zo ja, hoe doe je dat dan?

 • Evaluatie bij de politie: op een kruispunt - 12/12/2013

  De politie herevalueert zijn evaluatiesysteem. Marc Bellière deelt hun strategie om tot de best mogelijke evaluaties te komen.

 • De rol van evaluatie bij het aanwervingsproces - 03/12/2013

  De term ‘evaluatie’ heeft niet enkel betrekking op medewerkers die al werkzaam zijn in een bedrijf. De evaluatie van de (potentiële) werknemer begint reeds bij het aanwervingsproces.

 • De teamevaluatie als tool - 21/11/2013

  De collectieve evaluatie kan een extra dimensie geven aan de evaluatie van de indivuele medewerkers.

 • Prestatiebeoordeling: een benadering als ‘evaluatietandem’ - 13/11/2013

  Op weg naar de evaluatie-tandem: Heracli Tzafestas zet vijf sleutelcriteria voor evaluatiesystemen op een rijtje.

 • “‘Pensioen’ vind ik een scheldwoord!” - 31/10/2013

   Werken na je pensioen, uitzondering of nieuwe trend? Marie-Jeanne Vandenberghe licht haar keuze toe …

 • Pensioenen van expats: een mission impossible voor HRM? - 21/10/2013

  Een woordje uitleg over expats en hun pensioen(en)

 • Pensioen en bijverdienen: wat is mogelijk? - 08/10/2013

  Toegelaten arbeid tijdens pensioen wordt uitgebreid...

 • Langere en productievere loopbanen - 01/10/2013
  Helga Gielen bespreekt hoe bedrijven langer en anders werken kunnen stimuleren.

 • De ideale voedingsbodem voor groepscreativiteit - 24/09/2013

  In een context van toenemende concurrentie speelt creativiteit een centrale rol. Didier Erwoine beschrijft de ideale voedingsbodem hiervoor.

 • Co-creatief leidinggeven - 19/09/2013

   

  De tijd van ‘expertleaders’ is voorbij ... maar wat komt er in de plaats?  

 • Cocreatie werkt - 11/09/2013

   

  Cocreatie, dat is: management, leidinggevenden en medewerkers samenbrengen om zo tot de gewenste of gedroomde toekomst voor projecten of uitdagingen te komen.

 • Sociocratie: collectieve creativiteit stimuleren - 03/09/2013

   

  Veel bedrijfsleiders vinden dat er iets moet veranderen in de werkwijze van hun organisatie. Maar hoe begin je eraan?

 • Prettige zomer! - 31/07/2013


  De redactie wenst u van harte een rustige, deugddoende vakantie toe ...

 • Zo haalt u alles uit de sociale media - 25/07/2013

   
  Sociale media zijn overal, ook op de werkvloer. Lees hier hoe u ermee aan de slag kan.

 • Twitteren om te leren - 18/07/2013

   

  In het onderzoek naar "Best Learning Tools 2012" staat Twitter op de eerste plaats. Hoe haalt u het maximale uit deze tool?

 • Vermindering arbeidsduur als alternatief voor ontslag? - 09/07/2013

   

  Zijn de vermindering van de arbeidsduur, het nemen van ouderschapsverlof, verlof zonder wedde of tijdskrediet maatregelen die werkelijk als een alternatief voor ontslag kunnen overwogen worden?

 • Goed nieuws over verloop in de privésector - 04/07/2013

   


  Hoe zit het met het personeelsverloop op de Belgische arbeidsmarkt?

 • Het SWT merkelijk minder aantrekkelijk - 24/06/2013

   

  Wat u moet weten vooraleer afscheid te nemen van uw oudere medewerkers.

 • De leeftijdspiramide bij collectief ontslag - 13/06/2013

   

  Binnenkort zal de werkgever bij collectief ontslag het aantal ontslagen evenredig moeten spreiden over de verschillende leeftijdsgroepen. Een stand van zaken. 

 • Geloofsovertuiging versus verbod op religieuze symbolen - 03/06/2013  Religie op het werk: wat kan en wat niet? 

 • Gezondheidstoestand werknemer is altijd privé - 27/05/2013

   

  Hoe kan een werkgever controle uitoefenen op zijn werknemer zonder het recht op de eerbiediging van het medische privéleven van deze werknemer te schenden?

 • Het Nieuwe Werken en mijn privacy: een tweesnijdend zwaard - 17/05/2013

   

  'Help, mijn organisatie kiest voor Het Nieuwe Werken.' Gedaan met mijn eigen vertrouwde werkplek, gedaan met mijn privacy?

 • Case study: gezondheidsbeleid bij IHC Merwede - 06/05/2013

   

  Mike Lie-A-Lien verklaart het succes van zijn gezondheidsbeleid bij IHC Merwede.

   

 • Hoe een vitaliteitsbeleid rekening kan houden met zieke medewerkers - 29/04/2013

   

  Tom Plug, adviseur arbeidsverhoudingen bij KPN, over de verantwoordelijkheid van de werkgever met betrekking tot de gezondheid en vitaliteit van zijn personeel. 

 • Werkhervatting na een langdurige afwezigheid - 22/04/2013

   

  Werkhervatting na een langdurige afwezigheid: het hoe en waarom van een gestructureerde aanpak.

   

 • Mag een zieke werknemer werken? - 11/04/2013  Kan een werkgever een werknemer met een gezondheidsprobleem verbieden om zijn functie te hervatten?

 • Een participatieve dynamiek voor een positief beheer van conflicten - 04/04/2013

   

  Participatieve bemiddeling als proces om een conflict om te buigen tot een uitdaging.

 • 'Moeten we dan schapen worden?' - 26/03/2013


  Philip Lievens over hoe constructiever te communiceren ondanks de steeds stijgende druk...

 • Kiezen voor de arbeidsrechtbank, bemiddeling of beide? - 19/03/2013

   

  Van de techniek van 'bemiddeling' een vertrouwd instrument maken om om te gaan met conflicten op de werkvloer blijkt geen sinecure. Karin Rasschaert legt uit waarom.

 • Een team zonder conflicten? Jammer! - 14/03/2013


  Door spanningen of ergernissen bespreekbaar te maken, investeer je in een grotere betrokkenheid van je medewerkers. Conflicten zijn op die manier kansen om beter samen te werken.

 • Bemiddeling: een meerwaarde voor de onderneming - 08/03/2013

   

  Pascale Delvaux de Fenffe legt uit waarom bemiddeling nuttig is als proces bij het voorkomen en oplossen van conflicten.

 • De minder tastbare kant van kennismanagement - 04/03/2013

   

  Pascal Roskam breekt een lans voor initiatieven gericht op het stimuleren van de zachte kant van kennismanagement.

 • Grensoverspannende kennis: de olie die de tandwielen doet draaien - 21/02/2013

  Stel: uw CEO vraagt u om ervoor te zorgen dat de belangrijkste kennis van de werknemers die met pensioen gaan, in de organisatie blijft. Maar wat is nu juist de ‘belangrijkste’ kennis?

 • Weglekken van knowhow of de kunst van beter te voorkomen dan te genezen - 07/02/2013

  Kennis management heeft weliswaar een kostprijs, maar hoeveel zal het u kosten als de kennis ervandoor gaat?

 • Regelmatige kennisoverdracht - 07/02/2013

   

  Didier Erwoine over de overdracht van kennis tussen generaties. 

 • De digitale rekruteringsstrategie - 31/01/2013


  Rekruteren is niet makkelijker geworden dankzij de opkomst van digitale media - integendeel. Maar indien goed aangepakt wél een pak efficiënter.

 • Traditionele aanwervingsmethodes versus digitaal rekruteren - 22/01/2013

   

  Dries De Vos vraagt zich af of het einde van het traditionele cv in zicht is. 

 • Beter online aanwerven via de bedrijfsblog - 14/01/2013


   

  Didier Erwoine over de rode draad in bedrijfs-
  communicatie.

 • Uw sollicitanten googelen: hoe ver kunt u gaan? - 08/01/2013

   

  Is de werkgever die vanuit zijn zetel de naam van een potentieel talent op zijn pc intikt, gebonden aan de privacyregelgeving?

 • HR & cijfers: een moeilijk huwelijk - 21/12/2012

   

  Onderzoek wijst uit dat slechts 6 % van de ondervraagde HR-teams zichzelf “uitstekend” vindt in het analyseren en interpreteren van data. Robbie Lensen licht toe.

 • HR in een stroomversnelling - 14/12/2012

   

  Nicolaas Kesteloot over de kost versus de toegevoegde waarde van HR.

 • Het belang van cijferanalyses bij HR-activiteiten - 10/12/2012

   

  Thierry Delgutte over de standaard-KPI’s voor HR.

 • Personal branding als tool voor uw carrière - 29/11/2012

  Het is voor ambitieuze professionals vandaag makkelijker én moeilijker dan ooit om carrière te maken. Stef Verbeeck verklaart zich nader...  

 • Naar een complexere communicatie - 23/11/2012

  Eric Cobut over complexiteit en gedeelde verantwoordelijkheid.

 • Improvisatie als professionele tool - 12/11/2012

  Improvisatietalent is een onmiskenbare troef in de bedrijfswereld. Evelien Den Tandt legt uit waarom…

 • Hoe personeelsleden informeren over nieuwe HR-projecten? - 26/10/2012

  HR-projecten kunnen niet uitgewerkt worden in een ivoren toren. Er moet systematisch over gecommuniceerd worden. 

 • De communicatie van de werkgever met het personeel - 26/10/2012

  Welke verplichtingen heeft een werkgever als het gaat over communicatie met het personeel?

   

 • Vrouwen en de bedrijfswereld, een hindernissenparcours? - 25/10/2012

   

  De plaats van de vrouw in de samenleving is in een halve eeuw tijd sterk geëvolueerd. Voorbij zijn de tijden dat de man de broodwinner was en de vrouw thuis bleef. Maar zijn vrouwen en mannen ook wel echt gelijk?

 • Waarom vrouwen superleiders kunnen zijn, maar het soms niet durven - 19/10/2012

   

  Volgens de ‘Women Matter’ studie (McKinsey) doen organisaties met vrouwen in het C-niveau en hoger het financieel beter. Els Deboutte ging op zoek naar een verklaring. 

 • Het glazen plafond: spiegel en symptoom van een zieke samenleving - 12/10/2012

   

  Ysabel De Vriendt pleit voor een verbetering van ieders arbeidsvoorwaarden door de integratie van verschillende arbeidsvormen.

 • Een goed HR-beleid is ingebed in de bedrijfsstrategie - 05/10/2012


   

  Geert Vanhees geeft toelichting bij de matrix van Whittington, die bedrijven opdeelt in vier groepen.  

 • De strategische rol van HR-managers - 01/10/2012

  Hoe komt het toch dat er vooralsnog geen eensgezindheid bestaat over de strategische positionering en de precieze rol van HR-managers?

 • Opleiding en bedrijfsstrategie - 18/09/2012

   

  Opleiding speelt een bepalende rol in het vermogen van een bedrijf om een succesvolle strategie uit te werken.

 • De rol van HR in de toepassing van de mission statement - 11/09/2012

   

  Over de rol van HR bij het vormgeven van een strategie en bedrijfscultuur.

 • Het einde van HR als tussenpersoon: 'consumerization' - 04/09/2012


   

  Stelt u zich uw bedrijf eens voor zonder HR-functie. En stel dat u de vraag krijgt om HR te bedenken. Wat zou u doen?

 • **************************** - 05/07/2012

  uytyuru

 • Help, de vakantie komt eraan! - 28/06/2012

   

   

  10 tips voor een stressloze vakantie!

 • Performance Management als personeelstool - 14/06/2012

   

  Dominiqe Dillen over duurzaam prestatiemanagement.

 • Hoe kan je performantie verhogen? - 12/06/2012

   

  Performance, dat is hard werken, mooie resultaten neerzetten, doelen bereiken. Maar er is meer… HrWorld sprak met Prof. dr. Koen Dewettinck (Vlerick).

 • Belg werkt hard maar het brengt haast niets op - 01/06/2012

   

  Wij Belgen zijn de meest productieve werknemers van Europa.Toch is de ROI op menselijk kapitaal in België zeer laag. How come?

 • Genderbewust plannen: niet meer, niet minder, gewoon anders - 25/05/2012


  Anne Konings deelt 3 gouden opportuniteiten om uw planning genderproof te maken.

 • Een goed plan in vijf stappen! - 22/05/2012


  Olivier Camaly
  legt uit hoe u een perfect personeelsbehoefteplan
  maakt.

 • Personeelsbehoefteplanning: the basics - 16/05/2012

   

  Wat, waarom, voor wie, en - vooral - hoe?

 • To work or not to work? - 03/05/2012

   

  Onder welke voorwaarden mag een werkloze met bedrijfstoeslag het werk hervatten?

 • Recht op sollicitatieverlof? - 26/04/2012

  Bestaat een recht op "sollicitatieverlof" voor wie werd ontslagen in kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag?

 • Toegangsvoorwaarden - 24/04/2012

   

  Sophie Stenuick beschrijft kort de nieuwe voorwaarden op het vlak van leeftijd en beroepsverleden.

 • Bedrijfscultuur om mensen te boeien en te binden - 10/04/2012

  Els Peeters over hoe bedrijfscultuur mensen bindt of net wegjaagt.

   

 • Diversiteit dankzij bedrijfscultuur - 05/04/2012


  Didier Erwoine
  over de link tussen diversiteit en bedrijfscultuur.

 • Bedrijfscultuur en verandering: rauw, saignant of à point? - 04/04/2012

   

  Bedrijfscultuur door de bril van de antropologie.

 • De bedrijfscultuur gediagnosticeerd - 03/04/2012


  Hoe kunnen we bedrijfscultuur beschrijven? Kan ze geanalyseerd en veranderd worden? Enkele antwoorden door expert Gabriel Van Bunnen.

 • Niet te missen: onze collega’s onthullen hun gouden tips! - 22/03/2012

   
  We zijn trots u te mogen presenteren:
  de ultieme Work-Life Balance tips!

 • Balans in evenwicht dankzij loopbaanonderbreking - 20/03/2012

   

  Overzicht van de mogelijkheden die de wetgever biedt om de loopbaan tijdelijk terug te schroeven in functie van een betere work-life balance.

 • Get your priorities right - 15/03/2012

  Mensen die overwerkt raken, hebben de neiging om activiteiten te schrappen die op zich erg voedend kunnen zijn. Bad idea!

 • Win (vrije) tijd dankzij efficiëntere communicatie - 13/03/2012

   

  Het is voor velen van ons bijna onmogelijk geworden om in de hedendaagse werkomgeving nog écht over iets na te denken. Gevolg: complexe klussen doen we meer en meer thuis, na de werkuren. 

 • Een bijzonder statuut... - 09/03/2012

   

   

  Hoewel de uitzendarbeid een volwaardige plaats inneemt op de arbeidsmarkt, blijft het inzetten van uitzendkrachten soms verboden.

 • Interim meer dan ooit toegang tot arbeidsmarkt - 06/03/2012

   

  "Wie denkt dat er door de crisis minder jobs zullen zijn, vergist zich.” Philippe Melis (Tempo-Team) waarschuwt.

 • De verschillen tussen loontrekkenden en uitzendkrachten - 29/02/2012

   

  Sophie Stenuick overloopt de verschillen tussen loontrekkenden en uitzendkrachten.

 • Arbeidsongevallen tijdens studentenwerk - 24/02/2012

   

  In de uitzendsector werken jaarlijks 150 000 jongeren als jobstudent. Reden genoeg voor PI om veel aandacht te besteden aan preventie binnen deze doelgroep.

 • Het studentencontract: hoe zat dat ook alweer? - 24/02/2012

   

   

  Weet u nog hoe het ook alweer zat met de proefperiode? En wat als een student ziek wordt, of als u de samenwerking vroegtijdig wilt stopzetten?

   

   

 • De nieuwe formaliteiten - 15/02/2012

   

  Begin dit jaar werd de reglementering aangepast. What's new?

 • Een snoepreisje voor uw werknemers? - 13/02/2012

   

  Hans Arnold bespreekt of groepsreizen als “incentive” vrij van belastingen en SZ-bijdragen toegekend kunnen worden. 

 • Geef eens een geschenkcheque… - 08/02/2012

  Er zijn verschillende manieren om uw personeel te bedanken voor geleverde prestaties. De ene manier is echter goedkoper (want fiscaal interessanter) dan de andere.

 • Maak mensen blij met een dode mus - 01/02/2012

  Iedereen gelijk belonen, lijkt eerlijk. 
  En dat is het dus niet, zegt Hans Tillie.

 • Extralegale vakantiedagen: zorg voor een degelijke regeling - 31/01/2012

   

  Extra vakantiedagen worden vaak 'uit de losse pols' toegekend. Om problemen te vermijden, raden we echter aan de voorwaarden duidelijk te bepalen.

 • Over cash bonussen, aandelenopties en warrants - 26/01/2012

   

  Hoe kan je als werkgever je werknemers extra belonen? Een vergelijking.

 • De retentiebonus - 25/01/2012

   

  Wat, voor wie, wanneer, hoe en vooral, hoeveel moet dat kosten? 

 • Zo ziet de opleidingswereld het... - 17/01/2012

   

  Dubbele HR Excellence Award-winnaar Kluwer Opleidingen (Johan De Meyer) en trainer/coach Nicole Patris over hun sleutel tot succes.

 • Zo zien de HR-leiders het... - 10/01/2012

   

  4 HR-leiders kijken in de toekomst.

 • Zo zien de coaches het... - 29/12/2011

   

  3 coaches geven u hun advies voor het nieuwe jaar.

 • Zo zien de consultants het... - 29/12/2011

   

  4 HR-consultants delen hun goede voornemens met u...

 • Fun@work: hoeveel kost het? - 27/12/2011

  Anne-Sophie Tshilembe over de waarde van sportinfrastructuur en sport- en cultuurcheques.

 • Teambuilding belangrijker dan ooit - 21/12/2011

  Frank Segers over teambuilding mét resultaat.

 • De (on)zin van teambuilding - 20/12/2011

  Willy Smets over hoe teambuilding zijn doel compleet voorbij kan schieten - of net een schot in de roos kan zijn.

 • Facebook, een goede slechte vriend? - 16/12/2011

   

  Hoe omgaan met de "2.0-pauzes" van uw medewerkers?

 • Case INEOS: staking op scherpst van de snee - 09/12/2011

  Wat maakt de INEOS-zaak zo bijzonder?

 • Mag je je baas gijzelen tijdens een staking? - 05/12/2011

  En wat gebeurt er als je dat wel doet?

 • Staken, een principieel maar begrensd recht - 01/12/2011

  De vrijheden en grenzen van stakers.

 • Hoe een collectief arbeidsgeschil beslechten? - 24/11/2011

   

  Sophie Du Bled over bemiddeling en verzoening.

 • Voorbereiding op een staking die u hopelijk nooit overkomt - 22/11/2011

   

  Een staking is een crisismoment waarop de werkgever zelden of te laat op voorbereid is. Met enkele vuistregels komt men gemakkelijker tot een oplossing.

 • Radio, een fantastisch wervingsinstrument - 17/11/2011

  Hervé Renard over de geheimen van werven via de radio...

 • De valkuilen van het rekruteren anno 2012 - 15/11/2011

  Jan Denys (Randstad) over rekruteren op de huidige arbeidsmarkt.

 • Twee nieuwe wetgevingsinitiatieven om rekening mee te houden! - 10/11/2011

  Onlangs traden twee reglementeringen in werking, en hoewel het doel niet was om de aanwerving te reglementeren, hebben ze er  wel belangrijke gevolgen voor.

 • Generational Harmony: kennen is begrijpen! - 08/11/2011

  Mireille Bavré leert managers hoe verschillende generaties harmonieus kunnen samenwerken.

 • Rekruteren en privacy: een delicaat evenwicht - 07/11/2011

  Advocaat Loïc Delhaye over wat mag en niet tijdens het rekruteren, en de grijze gevarenzone tussenin.

 • De psychologie achter rekrutering - 04/11/2011

   

  Psycholoog Didier Erwoine over de verborgen aspecten van het rekruteren.

 • 3 vragen die u zich zeker moet stellen vóór elke aanwerving - 02/11/2011

  Een nieuwe werkkracht aanwerven, is een serieuze investering. Een waarschuwing van Michel Verstraeten

 • Iedereen op de juiste stoel - 20/10/2011

  Anneleen Peeters over hoe we het Pact 2020 kunnen waarmaken.

 • Werkbaar werk voor jong en minder jong: case Belgacom - 18/10/2011

  Mensen in vakjes drummen, is niet aan de orde binnen het HR-beleid van Belgacom. Stigmatiseren werkt averechts, aldus HR Manager Inge Janssens

 • Een (levens)loopbaan lang vitaal en gemotiveerd - 13/10/2011

  Hilda Martens: "Leeftijdsbewust personeelsbeleid is géén ouderenbeleid." Een pleidooi voor werkgoesting, bewegelijkheid en leren voor iedereen.

   

 • Hoe geeft ú leeftijdsbewust personeelsbeleid vorm? - 10/10/2011

  Europa, het "oude continent",  is vandaag echt een oud continent geworden - kijk maar naar de bevolkingspiramide en de leeftijdsstructuur van onze arbeidsmarkt.

 • Als het potje overkookt… - 06/10/2011

  Annemie De Boye over hoe om te gaan met frustraties en boosheid op het werk.

 • Als coaching chemie wordt… - 03/10/2011

  Marijke Theunis en Roos Van Caekenberghe over de meerwaarde van kwaliteitsvolle coaching.

 • Remotie: een stap terug is een stap vooruit - 29/09/2011

  Tanja Verheyen en Bob Vermeir doorbreken het taboe rond ‘demotie’

 • Nieuwe muze voor loopbaan gezocht! - 26/09/2011

  Een loopbaan neemt gemiddeld veertig jaar in beslag. Logisch dus dat er ook momenten zijn waarop het niet zo meezit. Daarover wil HrWorld het op 18 oktober uitgebreid hebben!

 • HR partner, een business persoon… - 22/09/2011

  Business Ally wordt nog vaak omschreven als dé verder te ontwikkelen competentie bij HR Business Partners. Raf Vanzeer (Kaleido Consulting NV) gaat hier dieper op in…

 • HR als Operational executor - 20/09/2011

  Een HR business partner is verantwoordelijk voor de operationele aspecten van het management van mensen en organisaties.

 • Interview: HR als organisation designer - 16/09/2011

  Raf Vanzeer: "De waarde van de menselijke asset neemt toe of af in verhouding tot de intelligentiegraad en effectiviteit van het organisatiedesign."

 • Talent managen en organisaties ontwerpen - 16/09/2011

  Lieven Huygens over de meest cruciale rol (op dit moment) van de HR Business Partner: die van Talent Manager / Organization Designer.

 • HR met lef: the Credible Activist - 07/09/2011

  Jan De Keyser over geloofwaardigheid, daadkracht en invloed.

 • De HR-professional als Strategy Architect - 06/09/2011

  Marcel Willems bijt de spits af en bespreekt een eerste rol die de succesvolle HR-professional moet spelen volgens HR-goeroe Dave Ulrich.

 • Illusies en desillusies vermijden - 31/08/2011

  Is Het Nieuwe Werken een stap in de goede richting voor werknemers? Het ACLVB meent van wel, maar niet ten koste van alles.

 • Leidinggeven in het Nieuwe Werken - 31/08/2011

  Peter Van Oevelen: "Medewerkers moeten hun ding kunnen doen."

 • De Nieuwe Medewerker werkt hard vanuit zijn hart - 25/08/2011

  Hilde Van Wassenhove over de verkenningstocht naar het hart van elke Nieuwe Medewerker.

 • Is uw organisatie klaar voor HNW? - 23/08/2011

  Frans van Rooij over waarom Het Nieuwe Werken (#HNW) in veel organisaties vastloopt in Het Oude Denken (#managen).

 • Klare taal in het arbeidsreglement - 19/08/2011

  Taaltips en -tricks voor een helder arbeidsreglement.

 • Welk arbeidsreglement moet een uitzendkracht naleven? - 11/08/2011

  Mr Eric Galand, juridisch adviseur bij Federgon, over uitzendkrachten en het arbeidsreglement.

 • Hoe kunt u uw arbeidsreglement wijzigen? - 09/08/2011

  Ondernemingen moeten hun arbeidsreglement dikwijls wijzigen. Lees hier hoe dat precies in zijn werk gaat.

 • Personeel afvaardigen: een hachelijke evenwichtsoefening? - 03/08/2011

  Mensen rekruteren met als voornaamste doel hen vervolgens bij andere bedrijven te “plaatsen”, het is een bijzondere manier van werken.

 • Terbeschikkingstelling van werknemers ten behoeve van gebruikers - 28/07/2011

  Over het principieel verbod op de terbeschikkingstelling van werknemers, de sancties en de uitzonderingen.

 • Terbeschikkingstelling naar het buitenland - 28/07/2011

  Terbeschikkingstelling van werknemers in het buitenland, waar moet u aan denken?

 • Naar een synergie tussen employer branding en personal branding - 19/07/2011

  Didier Erwoine over hoe personal branding kan passen (of niet) binnen employer branding.

 • HR Branding? Waarom? Hoe? De instructies... - 13/07/2011

   

  Hervé Renard pleit voor HR Branding - lees in dit interview waarom!

 • Hoe ex-werknemers managen? - 08/07/2011

  Wat heeft Employer Branding te maken met het managen van ex-werknemers? Wij vroegen het aan Kristin Aerts.  

 • Vind een werknemer in 7 stappen - 27/06/2011

  Een ijzersterke Employer Branding? Els Peeters zorgt ervoor in slechts 7 stappen.

 • 'Wat je aandacht geeft, groeit!' - 23/06/2011

  Organisaties staan voor tergend grote uitdagingen. Appreciative Inquiry kan helpen ze het hoofd te bieden.
  Wim Croonen geeft toelichting.

 • 'Kan het ook anders, met een beetje Liefde?' - 20/06/2011

  Joep C. de Jong, expert in waarderend personeelsbeleid: 'Kijken naar de andere dan alleen financiële waarden, levert betere prestaties en resultaten op de langere termijn.'  

 • Uw medewerker, een kip? - 15/06/2011

  Frans-Jozef Snoeks van Atrivé pleit voor Waarderend Personeelsbeleid als alternatief in tijden van crisis.

 • Er was eens… Appreciative Inquiry - 09/06/2011

  Over Appreciative Inquiry is er al veel gezegd en geschreven. Maar daarom is nog niet duidelijk wat het effectief betekent op de werkvloer. Misschien kan een verhaal opheldering brengen?  

 • Hoe vermijden we motiflatie bij onze medewerkers…? - 30/05/2011

  "The War for Talent 2”: the revenge! Het had de titel van een slechte film kunnen zijn. Een film waarbij je na een kleine twee uur blij bent dat je de zaal verlaat en het voorbij is. Maar “The War for Talent 2” is jammer genoeg geen fictie.

 • KPI “vrijwillig verloop” cruciaal binnen retentiemanagement - 24/05/2011

  Frank Vander Sijpe verbaast zich erover dat bedrijven zo weinig oog hebben voor het vrijwillig verloop van hun medewerkers. Een gevaarlijke situatie die wel eens verregaande gevolgen zou kunnen hebben.

 • Retentiemanagement: daar zijn de bonussen weer! - 17/05/2011

  Maarten Simon (Claeys & Engels) vertelt hoe je retentiebonussen of premies kan toekennen, zonder discussies achteraf.

 • Retentie dankzij integraal vitaliteitsmanagement - 10/05/2011

  Het belangrijkste kapitaal in uw onderneming? Mensen.
  Uw belangrijkste investering om dit kapitaal te vrijwaren? Vitaliteitsmanagement.
  Carine Verbelen over het hoe en waarom...

 • Tips om medewerkers te binden en te boeien - 03/05/2011

  Betrokkenheid en erkenning zijn dé fundamenten van retentie. Onderzoek toont echter aan dat slechts 14 % tot 30 % van de medewerkers zich echt betrokken voelt bij hun werk(gever). Els Peeters geeft drie praktische tips om hier iets aan te doen.  

 • Het onmogelijke evenwicht? - 12/04/2011

  De aansprakelijkheid van de werkgever tegenover die van de werknemer: het onmogelijke evenwicht?

 • Een ernstig arbeidsongeval, een ernstige zaak! - 04/04/2011

  Een werkgever die geconfronteerd wordt met een ernstig arbeidsongeval in zijn onderneming loopt een dubbel risico: strafrechtelijke en burgerlijke vervolging is mogelijk.

 • Aansprakelijkheid van de werknemer op de werkvloer - 23/03/2011

  Verlies van werkmateriaal, beschadiging van de werkplek,... wie is hiervoor aansprakelijk, de werknemer of de baas?

   

 • Briljant telewerken in 10 stappen - 15/03/2011

  Telewerk is niet langer enkel voor de happy few. Mits een goede organisatie, kunnen heel wat bedrijven er vandaag (letterlijk) munt uit slaan.

 • Hoe telewerkers controleren en managen? - 10/03/2011

  Veel werkgevers staan nogal afkerig tegenover telewerk - vooral omwille van het gebrek aan mogelijkheid tot controle.
  Is deze afkeer gegrond?

 • Thuis- en telewerk bij Securex: een getuigenis - 08/03/2011

  Securex beweert de ideale balans gevonden te hebben om werken aangenamer te maken - lees meer!

 • Vrijheid in contractvorm gieten, hoe doe je dat? - 01/03/2011


  Hoe de vrijheid van telewerk in een contract vastpinnen?

  We vroegen het aan Mevr. Elke Jorens (Microsoft).

 • Vrijheid in contractvorm gieten – hoe doe je dat? - 01/03/2011

  Een goed telewerkcontract opstellen zonder aan flexibiliteit in te boeten - hoe doe je dat?
  We legden deze vraag voor aan Elke Jorens van Microsoft.

 • Over pollutiepieken, de War for Talent en telewerk - 24/02/2011


  Lees alles over de do's en dont's van telewerk...

 • De effecten van een relatiebreuk op je werk - 16/02/2011 (alleen voor leden)

  Welke effecten heeft een amoureuze breuk op je professionele functioneren? We vroegen het aan scheidingsconsulente Natalie Brys.  

 • De effecten van een scheiding op het werk - 16/02/2011

      Over liefde op het werk werd reeds menige bijdrage geschreven. Maar wat als het fout loopt met de liefde buiten je werk… ? Welke effecten kan een relatiebreuk hebben op je professionele leven en carrière?     Kaat

 • Passie in de kopiekamer - 10/02/2011

  Amoureuze relaties tussen werknemers, als werkgever ziet u het waarschijnlijk met lede ogen aan. De tortelduifjes zijn afgeleid van het werk, hun collega's ergeren zich blauw aan het geflirt en alsof dat nog niet genoeg is: als het misloopt, riskeert u daar bovenop ook nog goede werkkrachten te verl

 • Seks-collega = ex-collega? - 08/02/2011

  Een interview met Prof. Dr. Stefaan Lievens, psycholoog, die jarenlang onderzoek deed naar wat Cupido zoal aanricht op de werkvloer.

 • Bedrijfsgedichten... - 01/02/2011

  Ieder HR-professional die de job ter harte neemt, komt de medewerker als mens tegen.
  Luc Eelen goot deze ontmoetingen in dichtvorm.

 • Creatieve coaching voor wie het praten moe is - 25/01/2011

  Coach Els van den Akker (werkplaats 52) over hoe creatieve coaching een uitweg biedt voor mensen die moe-gepraat zijn.

 • Samen snel creatief: het circus als metafoor en hefboom - 25/01/2011

  Denkt u soms ook, als u 's morgens op het werk toekomt: “Hopla, het circus kan weer beginnen”?  Dan moet u dringend kennismaken met de mensen van Salto Humano.   

 • Serieus spelen - 17/01/2011

  Interview met Stephan Atsou over de “leadership development games”.

 • Musiceren met collega's - 12/01/2011

  We leven in een maatschappij waarin verbale communicatie overgewaardeerd wordt. Hoog tijd dus om op een heel andere manier aan HR-management te doen...

 • Gij zult creatief zijn, mijn zoon - 11/01/2011

  Creativiteit, wat is dat? Een gave? Een techniek? We vroegen het aan creatieveling Hervé Renard.

 • Hoe coaching je doelstellingen dichterbij haalt - 27/12/2010

  Wanneer kies je voor training en wanneer voor coaching - en welke rol speelt HR hierin?
  We vroegen het aan Mirya Pollmann.

 • Coaching gaat over bewustzijn en authenticiteit - 21/12/2010

  Isabelle Wats vraagt zich af of “coach” een gepaste benaming is voor haar beroep.

 • Coaching als verlichting - 14/12/2010

   

  Pierre-Jean De Jonghe over de kunst van goede coaching...

 • Is coaching een hype? - 14/12/2010 (alleen voor leden)

  De coachingmarkt is momenteel de snelst groeiende industrietak binnen de consultancy sector, en is intussen goed voor een markt van 1,7 biljoen euro. Een hype...?

 • Best practice: E-recruitment Stad Gent - 06/12/2010

  De Dienst Rekrutering & Selectie van de Stad Gent en Digipolis hebben op korte tijd een vooruitstrevend e-recruitmentproject gerealiseerd dat tot nu toe weinig gelijken kende...

 • LMS in de opleidingswereld - 01/12/2010

  Een Learning Management System (LMS) is een applicatie die je toelaat om online je leeractiviteiten te beheren, van A tot Z.

 • HR Software kiezen? Analyseer je processen! - 30/11/2010

  Een nieuw HR-systeem implementeren, is een hele klus. Hoe gaat u hierbij nu het best tewerk?

 • De ICT-architect: communicatiespilfiguur bij uitstek - 23/11/2010

  Het beroep ICT-architect bestaat nog maar enkele jaren en is gegroeid uit de noodzaak om de afstand tussen business en IT te overbruggen.

 • Web 2.0 en HR - 22/11/2010

  Oproep om niet langer sceptisch te staan tegenover een herdefiniëring van de traditionele grenzen van wat een HR-systeem zou moeten inhouden.

 • De vervangingsverplichting - 16/11/2010

  Als een werkgever iemand op brugpensioen laat gaan, moet hij deze vervangen.

 • Brugpensioen: het wettelijk kader en de voorwaarden - 15/11/2010

  Inger Verhelst, Advocaat-Vennoot van advocatenbureau Claeys & Engels, schetst het wettelijk kader voor brugpensioen.

 • Herstructurering en brugpensioen: enkele mythes doorprikt - 09/11/2010

  De verlaging van de brugpensioenleeftijd tot 50 jaar heeft al heel wat inkt doen vloeien. Maar is alles wat gezegd wordt wel zomaar waar?
  Kris De Schutter en Marga Caproni weerleggen enkele stellingen, die steeds weer in het debat naar voren komen.

 • Hoe wordt brugpensioen berekend? - 08/11/2010

  Het brugpensioen bestaat uit 2 delen : het bedrag van de werkloosheidsuitkering, en de helft van het verschil tussen deze uitkering en het nettoloon, mét een zekere flexibiliteit. Cijfert u even mee?     Principe 1. Het bedrag van de werkloosheidsuitkering (volgens

 • Geschiedenis van het brugpensioen - 05/11/2010

  Theo Baeke, Directeur Federatie Bruggepensioneerden en Gepensioneerden, over de geschiedenis van het brugpensioen...

 • Competentiegericht interviewen van senior profielen en headhunts - 28/10/2010

  Het succes van een organisatie wordt bepaald door de mensen die er werken. Het rekruteren van headhunts en senior profielen is hierbij een bijzonder kritische succesfactor...

 • Over bouwstenen als speelmobieltje - 26/10/2010

  Gisteren stelden we het project Complead voor; vandaag gaan we verder met de bouwstenen van waarderend competentiebeleid.

 • Bewogen en bevlogen: de rol van de teamleider - 25/10/2010

  Brecht De Schepper aan het woord over competentiemanagement en de vragen waar zowel de personeelsverantwoordelijke als de eerstelijnsleidinggevende vaak mee worstelt.

 • Of competentiemanagement ook voor kmo’s geschikt is? - 19/10/2010

  Deze vraag lijkt een aantal vooronderstellingen te bevatten; de échte uitdaging is in eerste instantie echter gericht aan de kmo-bedrijfsleider. 

 • Zes West-Vlaamse bedrijven werken intensief aan Competentiemanagement - 18/10/2010

  Sylvie D’Hondt, HR-medewerker bij Spano, Oostrozebeke, één van de deelnemende bedrijven, vertelt haar verhaal.

 • Competentiemanagement out, talentmanagement in? - 12/10/2010

  Katelijne portret

  Competentiemanagement heeft bedrijven veel bijgebracht. “Maar om talenten te ontwikkelen, schiet het tekort”, stelt Katelijne Rotsaert, senior consultant – trainer bij Linkpower.

 • Competentiemanagement bij de federale overheid - 11/10/2010

  zon

  Om een personeelsbeleid te voeren dat aangepast is aan de socio-economische, technische en demografische evolutie heeft de federale overheid onlangs het management van de competenties van haar medewerkers verbeterd.

 • Sociale Inspectie: the day after - 04/10/2010

  De inspectie is langsgeweest - wat staat u nu te wachten...?

 • Over chagrijnige, muggenziftende en pietluttige inspecteurs - 27/09/2010

  Het voorkomen maar ook het oplossen van geschillen is een natuurlijke, vaak onderbelichte taak van de arbeidsinspectiediensten.

 • Inspecteren, een zware verantwoordelijkheid - 21/09/2010

  Jean-Claude Heirman, Directeur-generaal van de Sociale inspectie, praat over "zijn" sociaal inspecteurs.

 • De plichten van de sociaal inspecteurs - 15/09/2010

  De sociaal inspecteurs hebben niet alleen bevoegdheden maar ook bepaalde plichten.

 • Sociale inspectiediensten: over de bomen en het bos - 13/09/2010

  Inspectie - bij velen roept het woord alleen al een onbehagelijk gevoel op. HrWorld duikt onder in de wereld van de sociaal inspecteurs...

 • Uitzendkracht volwaardig lid van uw personeel? - 09/09/2010

  Doorgaans neemt men aan dat het flexibel statuut van uitzendkrachten impliceert dat zij minder rechten hebben dan hun collega’s met een vaste arbeidsovereenkomst. Niets is minder waar.

 • Uitzendarbeid springplank voor jongeren - 08/09/2010

  Federgon bestudeerde vorig jaar ‘De perceptie van jongeren op de arbeidsmarkt en de rol van uitzendarbeid’. Lees hier de resultaten!

 • Uitzendkrachten en opleiding - 06/09/2010

  Uitzendkrachten moeten snel inzetbaar zijn, en werken vaak slechts korte periodes voor het uitzendbedrijf. 
  Op het eerste gezicht gaan uitzendarbeid en opleiding dus niet goed samen. Maar schijn bedriegt...

 • De verplichtingen bij de aanwerving van een uitzendkracht - 31/08/2010

  Na een periode van crisis wint uitzendarbeid stilaan opnieuw aan populariteit. Welke verplichtingen moet men nu ook alweer naleven bij de aanwerving van uitzendkrachten?  

 • Uitzendarbeid en E-solutions - 30/08/2010

  Dagelijks gaat er binnen de uitzendsector (en HR in het algemeen) véél papier rond. De sector tracht deze administratieve papierberg te verkleinen via e-solutions. 

 • Interim Management: onbekend is onbemind - 24/08/2010

  Interim management – het tijdelijk inzetten van ervaren zelfstandige managers door gespecialiseerde bureaus – zit in de lift. Nochtans blijft het voor velen nog een onbekend fenomeen.

 • Wanneer mag een werkgever een beroep doen op uitzendarbeid? - 23/08/2010

  Werkgevers vergeten soms dat ze slechts onder zeer strikte voorwaarden een beroep mogen doen op uitzendarbeid. Wij brengen the basics in herinnering.

 • Monitoring van diversiteit op de arbeidsmarkt - 17/08/2010

  Op de Belgische arbeidsmarkt bestaan op vandaag een aantal initiatieven ter bestrijding van etnische discriminatie, en dit zowel in de verschillende gewesten als op federaal niveau. De strijd is echter nog lang niet gestreden.

 • Werknemers met een handicap zijn ook gewoon werknemers... - 17/08/2010

  De gangbare opvattingen over personen met een handicap en werk zijn legio: lagere rendabiliteit, nood aan ondersteuning, onbekwaamheid, afwijzing... Nochtans werken heel wat werknemers met een handicap zonder dat hun handicap voor problemen zorgt.

 • Gelijkheid op de werkvloer: cijfers en tendensen - 16/08/2010 (alleen voor leden)

  Discriminatie, niet in uw bedrijf? Wij brengen de harde cijfers, belangrijkste tendensen en evoluties over de aard en de omvang van de arbeidsgerelateerde meldingen die in 2009 werden behandeld.

 • Slaat discriminatie vandaag harder toe dan vroeger? - 11/08/2010

  Sinds de oprichting van het informatieloket voor discriminatie bij aanwerving door Actiris én de komst van andere hulpmiddelen in de strijd tegen discriminatie, lijkt het aantal klachten dat door particulieren wordt neergelegd, fors te zijn gestegen.

 • Individualiteit respecteren, betekent diversiteit respecteren - 09/08/2010

  Start People werd in maart 2010 genomineerd voor de Prijs Diversiteit & Human Resources, die voor de derde keer op rij de Waalse ondernemingen en organisaties die initiatieven nemen op het vlak van diversiteitsbeheer binnen HR, beloont. 

 • Vrouwen in de arena - 03/08/2010

  Midden in deze warme zomer werd de nieuwe baas van de VRT bekendgemaakt, en "de beste man voor de job blijkt een vrouw"...

 • Gelijkheid van werknemers met betrekking tot ontslag - 02/08/2010

  Het principe van de niet-discriminatie is nauw verbonden met dat van de gelijkheid.

  Lees hier alles over het verbod op discriminatie bij ontslag.

 • Er waren ééns 2 jonge afgestudeerden... - 27/07/2010

  Carole Deligne en Sabrina Massei, in 2009 allebei afgestudeerd aan de rechtenfaculteit EPHEC, vertellen welke weg zij hebben afgelegd voor ze hun eerste baan vonden.

 • Generatiemanagement op het werk - 26/07/2010

  Nooit eerder waren zo veel verschillende generaties op de werkplek vertegenwoordigd. In de hedendaagse organisaties werken vier, zelfs vijf generaties samen.     

 • De doelgroepvermindering jonge werknemers - 20/07/2010

  In deze tijden van economische crisis zijn er enkele lichtpuntjes voor werkgevers die werknemers willen aanwerven en de kost van de tewerkstelling willen drukken.

 • Rare jongens die Millennials ! - 19/07/2010

  Er doen veel mythes de ronde over onze nieuwe jonge collega’s: de Millennials, de generatie Einstein, GenY of hoe we ze vandaag willen noemen...

 • Het onontgonnen terrein in je jonge werknemer... - 13/07/2010

  Met hun onbevangen kijk en nieuwe inzichten zijn jonge werknemers van onschatbare waarde. En toch merken we dat, van zodra de jonge werknemer gestart is, we er soms alles aan doen om hem zo snel mogelijk te doen lijken op de rest.

 • Jeugdige werknemers: de delicate vraag betreffende de vakantie… - 12/07/2010

  Het vinden van een eerste baan staat ongetwijfeld bovenaan op het lijstje van te bereiken doelstellingen van iedere jonge pas afgestudeerde...

 • CAO nr 100 in de praktijk - 06/07/2010


  Sinds 1 april 2010 heeft elk bedrijf een collectief preventief alcohol- en drugsbeleid. 

  Preventieadviseur Stijn Indenhoek legt uit waarom dit nodig was...

   

 • Een Rendez-moi® verhoogt je productiviteit - 05/07/2010

   

  “Gelukkige en fitte mensen zijn productieve mensen”, aldus Frank Missoul van Amitabha.

 • Bewegingsarmoede verregaande gevolgen - 29/06/2010

  Slechts 8 % van de Belgen beweegt voldoende op het werk - de gevolgen hiervan zijn ronduit desastreus. Het VIGeZ trekt aan de alarmbel en biedt een oplossing.

 • Bedrijf bepaalt gezondheid werknemers - 28/06/2010

  De gezondheid van medewerkers is niet enkel een zaak van fysische conditie, maar ook een verhaal van gezonde mentale ingesteldheid. UZ Brussel getuigt.

 • Move Europe: werken aan mentaal welzijn - 22/06/2010

  1 op de 4 Belgen wordt vroeg of laat geconfronteerd met een probleem ivm geestelijke gezondheid. Dit heeft zware gevolgen voor de persoon in kwestie én voor het bedrijf waar deze persoon werkt. Prevent trekt daarom in ons land de nieuwe campagne van Move Europe, "Werken aan mentaal welzijn".

 • Gezondheid in gevaar: een blik in de glazen bol - 21/06/2010

  Binnen 10 jaar zal de arbeidsmarkt er danig anders uitzien, denk maar aan bv. de demografische veranderingen, nieuwe technologieën en andere vormen van werkorganisatie. Deze veranderingen zullen onvermijdelijk ook nieuwe gezondheids- en veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Prevent zette de gevaren op een rij...

 • De grenzen van toezicht op werknemers door een privé-detective - 15/06/2010

  Het gebeurt meer en meer dat een werkgever de diensten van een privé-detective gebruikt om de handelingen van een werknemer tijdens of na de kantooruren te controleren. Kan dit zomaar?

 • Sancties bij verkeerde organisatie van uitgangscontroles - 15/06/2010

  Als een werkgever uitgangscontroles organiseert, die niet volgens de regels verlopen, kunnen hier sancties aan verbonden zijn.

 • Controle van werknemers bij het binnen- en buitengaan - 08/06/2010

  Een werkgever die te maken krijgt met diefstal van goederen in de onderneming wil de inhoud van de tassen en koffertjes van de werknemers (laten) controleren. Heeft hij het recht om een dergelijke controle uit te voeren?

   

 • Internet op het werk: een delicatesse! - 07/06/2010

  Het regelen en controleren van het internetgebruik op het werk is, wettelijk gesproken, geen sinecure. HrWorld ging te rade bij Stefan Nerinckx, advocaat-vennoot bij Laga en docent arbeidsrecht aan de Hogeschool Universiteit Brussel.

   

 • Werknemer betrapt op camera? Wat nu? - 01/06/2010

  In het magazijn van een groothandel wordt waardevol elektronicamateriaal gestolen. De werkgever plaatst een camera, en wat blijkt, een kok van het bedrijfsrestaurant is de dief... Wat nu?

 • De grenzen van privacy op het werk - 31/05/2010

  Mag een werkgever een systeem van geolocalisatie installeren in de voertuigen van zijn werknemers? Mag hij snuffelen in hun mailbox? Mag een verslag van een privédetective worden ingeroepen om het bewijs te leveren van een door de werknemer begane tekortkoming?

 • Ondernemerschap en visie - 25/05/2010

  Tanja Verheyen (VUB) doctoreert over entrepreneurship en MVO. Ze moedigt bedrijven aan om te investeren in alle verschillende luiken van MVO. Lees hier waarom! 

   

 • Powerday: MVO en milieuzorg in de praktijk - 19/05/2010

  Powerday is een uniek MVO-project dat eenmaal per jaar de werknemers van Ineum Consulting wereldwijd samenbrengt.

 • MVO must voor innovatieve bedrijven - 17/05/2010

  MVO moet, of u dit nu wilt of niet. Hoewel sociaal en groen bedrijfsengagement bij ons nog maar in haar kinderschoenen staat, vindt het wél bijzonder veel positieve weerklank. Incontournable dus voor elk bedrijf dat wilt blijven meespelen.

 • Strategisch MVO maakt het verschil - 11/05/2010

  Lees hoe MVO als volwaardig beheersinstrument financiële meerwaarde kan betekenen voor uw bedrijf.

 • MVO: the basics - 10/05/2010

  Innoverende sociale, maatschappelijke en milieubewuste praktijken, die niet worden opgelegd door de wet, maar voor de onderneming wél een groot concurrentieel voordeel inhouden, dàt is MVO.

   

 • Gender@work maakt brandhout van clichés - 05/05/2010

  Nog al te vaak zijn bedrijven bang voor een abrupte verandering als een werkneemster aankondigt dat ze zwanger is. Bazen en collega’s halen dan een hele reeks clichés aan met betrekking tot de zwangerschap, het moederschap, de beschikbaarheid van de werkneemster, enz.

 • Laurence Vanhée: topmanager wordt moeder - 03/05/2010

  Laurence Vanhée, HR-directeur bij de FOD Sociale Zekerheid, openhartig over het moederschap.

 • Biologische klok bepaalt professionele agenda - 27/04/2010

  Een vurige kinderwens die niet (meteen) in vervulling gaat, het treft meer en meer koppels. Hoe beïnvloedt dit het werk?

 • Borstvoeding op het werk - 26/04/2010

  Een werkneemster heeft, onder bepaalde voorwaarden, het recht om de arbeidsprestaties te schorsen om haar kind met moedermelk te voeden of melk af te kolven.

 • Zwangerschap bij sollicitatie - 20/04/2010

  Zwangerschap is een criterium waarmee geen rekening mag worden gehouden bij een aanwerving. Er mag dus niet naar gevraagd worden tijdens een sollicitatiegesprek... 

 • Moederschapsbescherming - 19/04/2010

  Werkende moeders hebben het niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig zijn er talrijke mechanismen die ervoor zorgen dat een vrouw zich kan ontplooien, als moeder én op professioneel vlak.

 • Wat betekent ‘bedrijfscultuur’ voor ù? - 13/04/2010

  Wat betekent ‘bedrijfscultuur’ voor u? HrWorld trok erop uit en stelde deze vraag  aan verschilende mensen in verschillende functies. Benieuwd?  Hierbij het resultaat…

 • Een ethische vraagal - 12/04/2010

  Epegon of het European People Governance Network, is een Stichting die verschillende “wijzen” van grote bedrijven samenbrengt om stil te staan bij het “menselijke kapitaal”.

 • Ethisch beleid opent poort naar succes - 07/04/2010

  De bedrijfswereld heeft rake klappen gekregen. Door de crisis verloren vele mensen hun job. Wie nog werk heeft, leeft in onzekerheid. Coach Isabelle Wats waagt zich aan een rondje toekomst-voorspellen... 

 • HR op de barricade voor doorleefde waarden - 06/04/2010

  Hoever kun je gaan met het doorvoeren van de normen en waarden die gelden binnen je organisatie? HR-adviseur Sandra Peeters getuigt...

 • Klokkenluidersystemen: klikken niet altijd gepast - 01/04/2010

  Meer en meer bedrijven hebben de laatste jaren het "klokkenluiden" geïntroduceerd. Bedoeling is dat werknemers anoniem frauduleuze werkpraktijken kunnen melden aan hun werkgever. Maar waar stopt oprechte verantwoordelijkheidszin, en start platvloerse verklikking?  

 • Gemeenschappelijke waarden als troef - 30/03/2010

  Een team leiders met gestroomlijnde waarden vormt de basis voor een competitieve organisatie. SPE-Luminus ging met zijn leiders op weg. Een voorbeeld van hoe opleidingen veranderingsmanagement stimuleren.

 • Op bezoek bij de mobiliteitscoördinator van BNP Paribas Fortis - 23/03/2010

  Mobiliteit is een grote uitdaging voor BNP Paribas Fortis, de bank die in België meer dan 17 000 medewerkers telt. Sinds 2004 heeft de bank daarom een mobiliteitscoördinator en een bedrijfvervoersplan...

 • Een diagnose, ja, maar waarom? - 22/03/2010

  Het federaal initiatief om een "diagnose" op te stellen van het woon-werkverkeer in België was oorspronkelijk bedoeld als middel om de mobiliteit te verbeteren. Maar doet het dat ook?

 • Mobiliteit bij Dexia: 't gaat vooruit! - 17/03/2010

  Dexia stelt vandaag 15 270 personen tewerk in België waarvan er 4 911 verdeeld zijn over 3 grote Brusselse vestigingen. Een vrij ingewikkelde situatie, geografisch gezien, vooral tijdens de spitsuren. De onderneming bereikbaar maken voor iedereen is dus een voortdurende uitdaging. Wij spraken met Serge Charlier.

 • Met een druk op de knop op het werk! - 15/03/2010

  Werken waar en wanneer je dat zelf wilt - lijkt je dat wel wat? Bij Microsoft doen ze het! Een interview met HR-manager Elke Jorens. 

 • BECI laat alle aspecten aan bod komen! - 10/03/2010

  De laatste jaren werd de regeling betreffende bedrijfswagens grondig gewijzigd. Om de werkgevers de mogelijkheid te bieden deze veranderingen efficiënt en juridisch correct door te voeren in hun onderneming, organiseerde de Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel (BECI) op 26 februari een seminarie over de “Fiscale en sociale aspecten van bedrijfswagens”.

 • De 7 beste smoezen om niet naar het werk te moeten fietsen - 09/03/2010

  Gisteren stelden we u het initiatief Bike to Work voor. Misschien heeft u ondertussen ook ‘goesting’ gekregen om uw stalen ros uit de garage te halen. Of misschien denkt u dat het wel leuk is voor een ander, maar toch niets voor u…

 • Niets boven een frisgedouchte, goedgemutste collega - 08/03/2010

  Vindt u het ook hoog tijd om uw medewerkers uit hun winterslaap te sleuren? Stel dat u dit kan doen, en terwijl nog winst kan maken ook.

 • Kandidaten voor de sociale verkiezingen: de meest voorkomende valstrikken - 03/03/2010

  Werknemers die zich kandidaat gesteld hebben voor de sociale verkiezingen in hun onderneming, genieten, of ze nu verkozen zijn (gewone of plaatsvervangende leden van de ondernemingsraad en/of van het CPBW) of niet, een verhoogde ontslagbescherming (wet van 19 maart 1991). Hen ontslaan doe je niet zomaar...

 • Opgepast: overmacht! - 01/03/2010

  Overmacht staat los van de bij een contract betrokken partijen en belet op definitieve manier de uitvoering van de contractuele verplichting wegens een reden onafhankelijk van de wil van de contractpartijen. Waarop moet er gelet worden als men tot ontslag overgaat? 

 • Blunders bij ontslag om dringende reden - 25/02/2010

  Een bedrijf komt te weten dat een Engelstalige werknemer met 11 jaar anciënniteit tijdens de kantooruren dagelijks langdurig op het internet surft en telefoneert voor privé-gebruik. De werknemer wordt ontslagen - maar de werkgever maakt hierbij 3 grote fouten...

 • Ontslag omwille van ongewettigde afwezigheid niet zo evident - 23/02/2010

  Wat gebeurt er als een werknemer, na een periode van ziekte, niet meer op het werk verschijnt? Geeft hij daarmee zijn ontslag? Of geeft hij hiermee aanleiding om ontslagen te worden? Een duik in de praktijk…   

 • Onjuiste redenen op de C4: onterecht ontslag? - 22/02/2010

  Naar aanleiding van een recent arrest van het arbeidshof te Luik willen wij even stil blijven staan bij de weerslag van de op een werkloosheidsbewijs (formulier C4) vermelde, doch onjuist gebleken redenen voor ontslag.

    

 • Ontslag per sms: kan dat? - 16/02/2010

  Recentelijk brak er in een bedrijf een staking los nadat een chauffeur ontslagen werd d.m.v. een sms-bericht. Vanuit HR-oogpunt kan je je over deze aanpak uiteraard een aantal vragen stellen, maar hoe zit dit vanuit juridisch oogpunt?

 • Gedwongen ontslag onder bedreiging - 16/02/2010

  Het gebeurt soms dat een werkgever een werknemer in zijn kantoor roept en hem voorstelt ontslag te nemen... of te worden ontslagen om dringende reden! Sommigen zwichten uit angst. Daarna, eenmaal ze de schok verwerkt hebben, willen ze zich verdedigen. Maar hoe?

 • LeasePlan Belgium : «Bedrijfswagens zijn niet de meest vervuilende» - 09/02/2010

  Heeft de nieuwe «CO2 tax» een impact op de gewoonten van de leasingsmaatschappijen ? Sofie Vandendriessche van LeasPlan Belgium antwoordde op onze vragen...

 • CO2-Calimero - 08/02/2010

  Ik beken, ook ik lijd regelmatig aan het Calimero-complex: een overdreven portie zelfbeklag gecombineerd met het te snel uitsteken van de beschuldigende “shame on you”-vinger naar zowat iedereen (behalve mezelf). Ook wat betreft het immense milieudebacle waar we met z’n allen op afstevenen.

   

 • Wat kost een bedrijfswagen aan de werkgever? - 02/02/2010

  Het is niet zo verwonderlijk dat het nog altijd veel aantrekkelijker blijft om voor de firmawagen te opteren als alternatieve beloning. Maar wat betaalt de werkgever dan wel? En hoe kan het zo voordelig mogelijk?

 • Wat kost een bedrijfswagen aan de werknemer? - 01/02/2010

  Als een werknemer zijn bedrijfswagen ook privé mag gebruiken, dan heeft hij daarvan uiteraard een financieel voordeel. Het is een voordeel alle aard waarop weliswaar geen sociale zekerheid hoeft te worden betaald maar wel bedrijfsvoorheffing. Sinds januari 2010 wordt dit belastbaar voordeel niet langer volgens het fiscale pk maar op basis van de CO2-uitstoot berekend.

 • Bewust met pensioen: een getuigenis - 26/01/2010

  De gepensioneerden van vandaag zijn niet meer wat ze waren. Actief en jong van geest, lijken ze in de verste verte niet meer op het clichébeeld van opa/oma voor de beeldbuis, met de voeten op de salontafel.

 • Opzeggingsvergoeding: welke reflexen moet men hebben voor het aanvullend pensioen? - 19/01/2010

  De vraag stelt zich regelmatig of er in de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding al dan niet rekening moet worden gehouden met de werkgeversbijdragen in het aanvullend pensioenplan.

 • Pensioen, van armoedebestrijding naar behoud van levensstandaard - 18/01/2010

  In 2060 zullen de pensioenen en de sociale uitgaven verbonden aan de vergrijzing 31% van het bruto binnenlands product bedragen. Maar de Belgische wettelijke pensioenen zijn laag in Europees opzicht. In vergelijking met de rest van Europa duren onze pensioenen  dan weer relatief lang, dit vooral door vervroegde uittreding en heeft België vrij veel gelijkgestelde periodes waar geen bijdragen tegenover staan.

 • Wettelijke pensioenen - 12/01/2010

  In het Belgische systeem van wettelijke pensioenen is er het rustpensioen en het overlevingspensioen. Het rustpensioen is het pensioen waarop men recht heeft op basis van de eigen beroepsloopbaan. Het overlevingspensioen is het pensioen dat men kan verkrijgen op basis van de loopbaan van een overleden echtgenoot of echtgenote.

 • De 4 pijlers van ons pensioen - 11/01/2010

  Het Belgische pensioenstelsel bestaat uit 4 pijlers: het wettelijk pensioen, het aanvullend pensioen, de individuele regeling (pensioensparen) en de niet-fiscale regeling (eigen vermogen). Laat ons even deze 4 pijlers belichten.

 • Herstructureren in tijden van crisis - 05/01/2010

  De economische crisis die in 2008 de ganse wereld en dus ook België in haar greep kreeg, verplichtte - en verplicht nog steeds - tal van bedrijven om te herstructureren. Herstructureren betekent kosten reduceren om de resultaten te verbeteren, heel vaak zal een vermindering van de personeelskosten hierbij een belangrijke rol spelen.

   

 • Druk op het werk: afslanken of verhuizen? - 04/01/2010

  Naargelang hun omvang moeten sommige ondernemingen hun herinrichting zien als een echte strategie van ‘change management’. De huidige werkrealiteit en context laten hen weinig keuze: mobiliteit, flexibiliteit, competentiebeheer, organisatie, enz. zijn de trefwoorden. Er is een echte culturele revolutie op komst!

 • Duurzame gedragsverandering - 24/12/2009

  Een duurzame gedragsverandering is enorm moeilijk om te realiseren want individuen blijven  altijd in dezelfde valkuil trappen. Hoe komt het dat echt van gedrag veranderen toch zo lastig is?

 • Geneeskunde ten dienste van veranderingsbeheer - 24/12/2009

  De voorbije 10 jaar heeft een werknemer van de voormalige Belgische bank Krediet aan de Nijverheid, zonder van bedrijf te veranderen, 4 verschillende werkgevers gehad.

 • Actie of reactie bij verandering - 21/12/2009

  Darwin heeft ons geleerd via het concept aanpassingsvermogen dat niet de sterkste soorten de milieuveranderingen overleven maar wel de soorten met het grootste aanpassingsvermogen. Uiteraard kunnen wij allemaal individueel of collectief werken aan ons aanpassingsvermogen. Maar dan gaat het om een preventieve aanpak die kadert in een reactiegerichte en fatalistische visie op verandering.

 • In hoeverre kan de werkgever de arbeidsomstandigheden wijzigen? - 21/12/2009

  Verandering is momenteel in. Maar kan de werkgever zo maar veranderingen doorvoeren?  De werkgever moet arbeidsovereenkomst immers respecteren. Maar hoe ver reikt dit? Wat is een essentieel element?

 • Waar kan ik mijn ecocheques verzilveren ? - 15/12/2009

  Na een periode van grote onzekerheid lijken de grote winkelketens stilaan vertrouwd te raken met het systeem van de "ecocheques". De kleinere winkels daarentegen raken nog niet helemaal wegwijs (of zelfs helemaal verstrikt) in de doolhof van deze onbekende materie. Sommige verwarren de ecocheques zelfs met cadeaucheques.

 • Wat vinden de handelaars nu zelf van die ecocheque - 14/12/2009

  De ecocheques beginnen volop in roulatie te komen. Allereerst hebben wij eens willen polsen hoe de handelaars er zelf tegen aankijken. En wie beter geschikt dan Unizo om daar een volledig antwoord op te geven. Mevrouw Sarah Depreeuw van de Unie der Zelfstandige Ondernemers, stond ons te woord.

 • Wie mag ecocheques uitgeven? - 08/12/2009

  Eind juni 2009 bracht uitgiftebedrijf Accor Services als eerste de nieuwe ecocheque op de markt onder de naam Ticket EcoCheque. Een weekje later volgde concurrent Sodexo. De ecocheque uitgegeven door Sodexo draagt de naam Eco Pass.

 • Die ecocheque, hoe zat dat ook alweer? - 07/12/2009

  In het IPA is overeengekomen om een netto loonsverhoging toe te kennen: 125 EUR in 2009 en 250 EUR in 2010. De sociale partners hebben een aantal pistes geformuleerd om dit bedrag te vertalen in koopkracht. De uitwerking van een 'groene cheque' voor de aankoop van ecologische producten en diensten was een van de opties. Eind november zijn in vele sectoren en bedrijven de eerste ecocheques toegekend, maar hoe zat dat ook alweer?

 • Bemiddelend leidinggeven - 02/12/2009

  Hoe ga  je als manager met conflicten om? We staan even stil bij een bemiddelende stijl van leidinggeven en geven tips over hoe u uw medewerkers kunnen empoweren om samen naar een oplossing te zoeken. Sandra Peeters van ClearConsulting licht toe.

 • Leiderschap door inductief leren - 01/12/2009

  Er is geen kant-en-klare manier om leiderschap te onderwijzen, maar je kan het wel leren. Steeds meer deskundigen van leerprocessen inzake leadership zijn het eens over de stelling dat we slechts een klein deel van ons volledige potentieel gebruiken (ongeveer 10%) en dat de meesten van ons uitstekende leiders zouden zijn als we onze gaven zouden ‘deblokkeren’.

 • Nieuw type leider dient zijn mensen - 30/11/2009

  De stereotype manager is een leider die krachtig leidinggeeft. Toch is deze powermanager langzaam aan vervanging toe. Het nieuwe type leider heeft oog voor de belangen van zijn mensen, is bescheiden en toch wel degelijk effectief, zo concludeert Inge Nuijten in haar proefschrift Servant-Leaderschip: Paradox or Diamond in the Rough? Nuijten promoveert op 8 december 2009 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 • Manager, leader, coach, mentor, Hawthorne en ik … - 24/11/2009

  Wie mensen leidt, moet talloze vaardigheden ontwikkelen om te kunnen beantwoorden aan de verwachtingen van zijn organisatie, maar ook aan die van zijn rechtstreekse werknemers. U hebt verschillende petten op, maar weet niet wat bij wat hoort en wanneer u de juiste pet draagt. Laten we de functies van manager, leader, coach en mentor dus maar eens uitklaren …

   

 • De managersrollen die jij en je organisatie nodig hebben - 23/11/2009

  Senior trainer en consulent Rudi Cranshoff geeft bij Kluwer Opleidingen onder meer de opleiding ‘De acht rollen van succesvol management’, volgens het model van Robert E. Quinn. Quinn koppelt aan elke managersrol telkens drie kernvaardigheden.

 • Wat met zelfmoord op het werk - 18/11/2009

  Kan een werknemer die zelfmoord pleegt op het werk, als het slachtoffer van een werkongeval worden beschouwd? Zoals u onlangs in de media kon vernemen (zie de zelfmoordgolf bij France Telecom) is het plegen van zelfmoord op de werkvloer geen uitzondering. De vraag of dergelijke zelfmoord als een arbeidsongeval kan worden erkend werd al eerder gesteld en de Belgische gerechten hadden al de gelegenheid er uitspraak over te doen.

 • Wat is een plotse gebeurtenis? - 17/11/2009

  Een arbeidsongeval veronderstelt dat zich een plotse gebeurtenis heeft voorgedaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en dat het feit van deze uitvoering een letsel kan doen ontstaan of verergeren. Het is al lang een aanvaarde zaak dat dit letsel van lichamelijke maar ook van geestelijke aard kan zijn en dat het niet alleen kan voortvloeien uit een materieel contact, zoals een schok of een slag, maar ook uit verbale agressie of uit een (letsel veroorzakende) reactie van het organisme op een element buiten dit organisme.

 • Voor Preventie en Interim zijn ongevallen nooit tijdelijk! - 16/11/2009

  Als we het aantal ongevallen verbonden aan tijdelijke arbeid bekijken, dan lijkt dat in aantal uren nog mee te vallen, maar in aantal personen ging het tien jaar geleden wel om 1 uitzendkracht op 35. Omdat jobstudenten steeds vaker via uitzendkantoren ingeschakeld worden, zijn ook de risico's wegens de jonge leeftijd en het gebrek aan ervaring toegenomen.

 • Formaliteiten die de werkgever na een arbeidsongeval moet vervullen - 10/11/2009

  Welke formaliteiten moet de werkgever vervullen wanneer er een arbeidsongeval gebeurt? Er bestaan twee soorten formaliteiten naargelang ze voortvloeien uit de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen of uit de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

 • Statistieken 2008, totaal daalt maar ernstige ongevallen stijgen - 04/11/2009

  In 2008 waren er 99 339 arbeidsongevallen  waarvan 103 met dodelijke afloop,  15.011 arbeiders en 1.877 bedienden zullen een blijvend letsel overhouden.  Uit de cijfers blijkt de globale trend van de laatste decennia dalende. De cijfers kunnen echter wel enige duiding gebruiken: Herman Fonck van het ACV licht toe.

 • Heb toch ook aandacht voor de geestelijke gezondheid! - 03/11/2009

  In het licht van de recente dramatische gebeurtenissen bij France-Télécom en de impact van de crisis op de organisatie van onze bedrijven, vragen steeds meer mensen zich af welke invloed ons werkleven heeft op onze geestelijke of mentale gezondheid.

 • Arbeidsongevallen in de praktijk - 03/11/2009

  Hoewel de arbeidsongevallenverzekering een verplichte verzekering is voor iedere werkgever, blijven er in de praktijk veel vragen bestaan. Dat blijkt overduidelijk uit de vragen die aan de auteur werden gesteld door mensen ‘op het terrein’. Uit de talrijke vragen van en gesprekken met personeelsverantwoordelijken, hun medewerkers, preventieadviseurs, of verzekeringsverantwoordelijken selecteerde de auteur een ‘best of’ en stelde de onderwerpen op papier.

 • Het gevaar van ‘de klik’, selectiegesprek op rationele in plaats van irrationele gronden - 26/10/2009

  Vaak hoor ik van selecteurs die nieuwe medewerkers werven voor hun organisatie: ‘het belangrijkste in het selectiegesprek is of ik de klik heb met de sollicitant’. Met de klik wordt, ook door ervaren selecteurs, het ‘onderbuikgevoel’ bedoeld dat bepaalt of een kandidaat geschikt is voor de functie. Hiermee worden antipathieën of sympathieën aan de kandidaat toegedicht.

 • Het selectiegesprek - 20/10/2009

  Het is niet onze bedoeling om hier vandaag de verschillende soorten selectiegesprekken gedetailleerd uit de doeken te doen.  We willen het houden bij een kort overzichtje: een kandidaat kan aan de tand gevoeld worden via telefoon, videoconferentie, door een consultant, een rechtstreekse verantwoordelijke, door de hogere hiërarchie, door de toekomstige collega’s en zelfs door de toekomstige medewerkers.

 • De kunst van het vragenstellen tijdens het sollicitatiegesprek: Bent u creatief? - 19/10/2009

  In de fasering van het selectieproces kunnen niet-professionele rekruteringsverantwoordelijken ertoe gebracht worden om een sollicitatiegesprek aan te knopen met een reeks kandidaten waaruit dan uiteindelijk een nieuwe medewerker op de lange termijn zal voortvloeien.  Maar ondanks het cruciale karakter van deze fase, leggen de meeste verantwoordelijken hier een in hoofdzaak zeer empirische benadering aan de dag, die is gebaseerd op observatie en hun eigen rekruteringservaringen uit het verleden. 

 • Tips voor het sollicitatiegesprek - 13/10/2009

  Het sollicitatiegesprek is één van de belangrijkste stappen bij het vinden van een baan. Het biedt de sollicitant immers de mogelijkheid een bedrijf te laten zien dat hij de beste kandidaat voor de functie is.

 • Het selectie-interview: de waarheid wil niet altijd gezegd worden - 12/10/2009

  Het selectie-interview is ongetwijfeld een belangrijke fase in het wervings- en selectieproces van de werknemer. Het laat de werkgever immers toe om na te gaan in welke mate een sollicitant beantwoordt aan het profiel dat voor een vacante betrekking wordt gezocht. Het is dus normaal dat de werkgever zo veel mogelijk informatie over de sollicitanten voor de te begeven betrekking zal trachten te bekomen.

 • Sluit uw ogen, u verwelkomt een nieuwe collega ! - 05/10/2009

  We weten allemaal hoe we een nieuwe collega moeten welkom heten. Wie toch nog twijfels heeft, kan op Google terecht voor duizend en één richtlijnen. Dat weet het kleinste kind ... Maar hoe ervaren wij die komst? Hoe kan ons inlevingsvermogen ons helpen om een nieuwe werknemer te verwelkomen?

   

 • De learning coach, een dubbelinterview - 29/09/2009

  Bij Randstad hebben ze een goed lopend project om nieuwe medewerkers gedurende hun eerste dienstjaar te begeleiden. Hierna een dubbelinterview met junior Leen Vermeyen, learning coach en senior Katelijne Callewaert, Job Coach.

 • Disfunctionele relaties - 28/09/2009

  Mentorrelaties zijn hechte persoonlijke relaties die zich ontwikkelen in de werkomgeving. Meestal verlopen deze relaties zeer gunstig en plukken zowel de mentee, de mentor als de organisatie de vruchten van deze maatregel. Maar in elke relatie, zelfs de relaties die op een productieve basis starten, schuilt het gevaar om op een bepaald moment te ontaarden in een onbevredigende of destructieve relatie wanneer de individuele behoeften of organisationele omstandigheden veranderen. Men spreekt dan van een disfunctionele relatie.

 • Opzetten en uitbouwen van mentorschap - 22/09/2009

  Veel eerstelijnsverantwoordelijken krijgen het in de huidige economische context steeds drukker, hun taken worden steeds gecompliceerder en de tijd om goede resultaten te behalen wordt steeds korter. Om die redenen wordt het begeleiden van het leren van hun medewerkers op de werkplek steeds moeilijker. Een goed werkend alternatief is de begeleiding door een ervaren medewerker laten doen die optreedt als peter/ meter.

 • Onthaal van de werknemers - 21/09/2009

  In de bedrijfswereld waar de uitdrukking “time is money” wel eens naar de letter opgevat wordt, is het nochtans cruciaal om voldoende tijd aan het onthaal van een nieuwe werknemer te besteden. Dat onthaal, dat wijst op het belang dat de werkgever aan de persoon van de nieuwkomer hecht, is strikt gereglementeerd. Om hem doeltreffend te kunnen inschakelen en het risico op arbeidsongevallen te verminderen, zal de werkgever ongetwijfeld bereid zijn om hem grondig te begeleiden bij zijn eerste stappen in de onderneming.

 • De vele kanten van communicatie - 15/09/2009

  “Waarom ben je boos op mij?”, vraagt mijn jongste dochter aan haar zus. “Maar ik ben toch helemaal niet boos”, antwoordt ze. “Jawel, want je kijkt boos”, probeert de jongste opnieuw. “Ik ben gewoon aan het nadenken”, reageert de zus, wat geprikkeld nu. “Als je nadenkt, kijk je niet boos. Dan kijk je ernstig.” De zus die eerst niet boos was, wordt het stilaan wel: “ik mag toch kijken hoe ik wil!” De jongste loopt verongelijkt weg, “ik wou alleen maar vriendelijk zijn, als dat al niet meer mag…”

 • Iedereen ambassadeur! - 14/09/2009

  Iedereen passend informeren en motiveren wordt moeilijker maar wel broodnodig. Het kwomt er dus op aan op zoek te gaan naar structuren, afspraken, zonder te vervallen in bureaucratie, zonder de korte beslissingslijnen of het informele en vooral het menselijk-collegiale en de kmo-bedrijfscultuur op te offeren. Zeker in deze tijd van mailen en intranet bestaat de neiging tot overdaad.

 • Sibelga heeft gevoel voor humor maar beseft dat gezondheid en veiligheid geen lachertje zijn - 10/09/2009

  De onderneming die sinds 2004 autonoom de Brusselse energienetten beheert, is uitgevlogen van onder de vleugels van Electrabel en staat op eigen benen. Inzake communicatie gooit ze het meteen over een andere boeg om haar 1000 werknemers te sensibiliseren over de risico’s van de verschillende beroepen. Eerst even de situatie schetsen: Sibelga zorgt voor de distributie van aardgas en elektriciteit in Brussel, staat in voor de openbare verlichting op gemeentewegen en beheert het opmeten van de meterstanden voor de energieleveranciers op de geliberaliseerde markt. Dit zorgt voor een brede waaier van beroepen – technisch, engineering en administratief – zowel in de kantoren als bij particulieren en op grote werven.

 • Een website is een boom! - 08/09/2009

  Bomen zijn een familiair beeld in ons alledaags bestaan. Het zijn levende organismen die, net als alle andere levende wezens, geboren worden, groeien, zich vermenigvuldigen en sterven. Websites maken net als bomen deel uit van ons alledaags, hetzij virtueel, bestaan. Ze bruisen van het leven en zijn net als alle levende wezens: ze worden geboren, ze groeien, ze vermenigvuldigen zich en ze sterven. Een column van Dominique Annet ...

 • Bij Axima Services is iedereen de vriend van Georges! - 07/09/2009

  Als u aan een technicus van Axima Services vraagt wie Georges is, zal hij u lachend antwoorden dat hij het zelf is ... net als al zijn collega’s! Georges is namelijk het gezicht van het bedrijf dat technisch beheer en facility management verzorgt als filiaal van de Suez-groep. Het is ook het hoofdpersonage van een bedrijfsfilm die de regels van het genre helemaal omgooit!

 • Communicatie, een kunst... - 01/09/2009

  Communicatie is sinds mensenheugenis het onderwerp van menig studie en wetenschappelijk onderzoek. Men blijft steeds nieuwe elementen ontdekken die de ingewikkelde patronen van de communicatie verder ontrafelen. Toch blijkt dat, ondanks de veelvuldige studies, een duidelijke en constructieve communicatie voor zowel ‘zender als ontvanger’ nog steeds geen evidentie is.

 • Laat ons ophouden naïef te zijn! - 31/08/2009

  Nicolas Delebois biedt ons een "denkschema voor communicatie" dat écht werkt in het aparte wereldje van het werk.

 • 17e Accor Academy opent zijn deuren in Brussel - 25/08/2009

  De Accor Groep bezit bijna 1.400 hotels overal ter wereld, onder verschillende namen. De groep houdt aan een aantal sterke waarden die de verschillende hotels onder eenzelfde vaandel brengen. Zeker als het gaat om de geïntegreerde opleiding van zijn leidinggevenden en personeel...

 • Van e-learning tot blended-learning - 24/08/2009

  e-Learning wordt nog veel te weinig gebruikt door bedrijven. Deze vaak miskende of minder goed gekende vorm van opleiding fascineert maar boezemt tegelijkertijd angst in. Xavier Van Dieren, e-Learning consultant bij NOW.be en opleider bij A HERMES, schetst het systeem van e-learning en somt de vele mogelijkheden ervan op…

 • 10 tips om een leercultuur te stimuleren - 18/08/2009

  Een leercultuur leg je niet op. Wel kun je een juiste omgeving scheppen, die een positieve houding tegenover leren stimuleert. 10 tips van Philip Lievens.

 • Een kompas voor het ontwerpen van integrale leertrajecten - 17/08/2009

  In een interview in Processional (mei 2009) vertelt Joseph Kessels dat we vandaag leven in een maatschappij die een sterk beroep doet op het vermogen van mensen om voortdurend nieuwe bekwaamheden te ontwikkelen en om die vervolgens toe te passen in processen van stapsgewijze verbetering en/of radicale vernieuwing. Die vermogens zijn cruciaal voor organisaties om zich te kunnen blijven aanpassen in een snel evoluerende wereld.

 • Acteren om te leren: de kracht van bedrijfstheater - 11/08/2009

  A Hermes - acteursA HERMES is een bedrijf dat al bijna 20 jaar actief is en dat uiterst vernieuwende bedrijfstrainingen aanbiedt. Bij A HERMES staat het individu centraal en worden verschillende trainingsmethodes toegepast. Daarbij worden interactieve sketches met echte acteurs opgevoerd, én kunnen de cursisten zelf eveneens deelnemen. Een interview met Sabine Muller, operationeel directeur bij A HERMES.

   

 • Ook organisaties leren - 10/08/2009

  De toekomst is aan organisaties die erin slagen hun kennis intern te vrijwaren en over te dragen. Een gesprek met professor Filip Dochy, verbonden aan het Centrum voor Opleidingsdidactiek aan de KU Leuven, over de waarde en de kracht van organisatieleren.

 • Succesvol outplacement is maatwerk - 04/08/2009

  Dankzij een uitgebreid wettelijk kader wordt outplacement vandaag aan een brede doelgroep aangeboden. In geval van een collectief ontslag verwacht de overheid een outplacementaanbod aan alle ontslagen medewerkers met meer dan 1 jaar anciënniteit: arbeiders, bedienden, kaderleden, +45-jarigen, -45-jarigen en bruggepensioneerden.

 • Een ontslag is niet het einde van de wereld... - 30/07/2009

  Een ontslag is niet het einde van de wereld...  Het is een nieuwe kans! Laat uw netwerk werken! Aan het woord is Geert Meesschaert, zaakvoerder van Meesschaert & Partners. Hij stond aan het hoofd van Carela toen die VVO overnamen. In 1985 lag VVO, met Roger De Cadt als zaakvoerder, aan de basis van outplacement in België. 

 • De outplacementconsultant op de rooster gelegd… - 27/07/2009 (alleen voor leden)

  De outplacementbegeleiders doen gouden zaken dezer dagen. Wij wilden weten hoe dit nu precies allemaal in zijn werk gaat, en trokken op pad.
  Aan het woord is Pascale Clauws, senior consultant career services & outplacement bij Galilei-Randstad.

 • Outplacement in tijden van crisis - 23/07/2009

  Outplacement zit duidelijk in de lift. Dit is enerzijds een goede zaak voor de erkende outplacementkantoren maar bevestigt ook de diepe economische crisis die hieraan ten grondslag ligt. In 2008 werden 10.314 gevallen van outplacementbegeleiding geregistreerd, waarbij vooral het verplichte stelsel van outplacement door de werkgever een boost kreeg.

 • Zorgt outplacement voor méér werkende 45-plussers? - 22/07/2009

  De vooroordelen ten aanzien van oudere werknemers zijn moeilijk uit te roeien: te weinig stressbestendig, te traag, te snel vermoeid, schrik voor verandering, niet in staat om nieuwe technologieën aan te leren.

 • Motivatie en zingeving - 16/07/2009

  Het is niet altijd gemakkelijk om gemotiveerd te zijn op het werk. Voor sommigen zal deze motivatie van buitenaf komen: een premie, een dankwoord van de baas, tevreden collega’s,… Voor anderen zal deze motivatie dan weer van binnenuit komen: blij zijn met goed geleverd werk, het gevoel nuttig te zijn, een geniale oplossing vinden voor een ingewikkeld probleem. We staan even stil bij deze 2 vormen van motivatie, nl. intrinsieke en extrinsieke motivatie.

 • Happy cows give more milk - 13/07/2009

  Happy cows give more milk – en gelukkige werknemers zijn productiever dan ongelukkige. Hoe komt dit? En hoe komt het dat het soms misloopt? Wat kunnen we eraan doen? Wij vroegen het aan organisatiepsychologe Inge Thijs.       Wat drijft mensen, volgens u? Dat kan heel erg verschillen

 • Het mysterie van motivatie - 07/07/2009

  Ondanks talrijke theorieën, blijft de motivatie van werknemers vaak een groot mysterie voor het management.

 • Motiverend verlonen - 06/07/2009

  Welke rol kan verloning spelen in het gemotiveerd houden van mensen? Het boek van Etienne Piret ‘Motivatie door loonmodulatie: instrumenten en juridische verplichtingen’ toetst de concepten die werden uitgewerkt om de prestaties van werknemers via loonmodulatie (in ruime zin) te verbeteren aan de beperkingen en mogelijkheden van het recht.

 • Stad Brussel kiest voor online betalingsbeheer - 02/07/2009

  Beeld het je eens in enerzijds een uitgebreid stadsbestuur, anderzijds het overgrote deel van het openbaar onderwijs van de Belgische hoofdstad ... Dat levert samen een hele hoop verschillende statuten en beroepen op, van schepenen tot modellen voor de kunstacademie.

 • Yoyo, Momo, Coco, Bobo staan allen tot uw dienst in het hotel - 02/07/2009

  Met deze intrigerende koosnaampjes wil de hotelketen Accor Hospitality benadrukken dat de diversiteit van haar personeel meer te maken heeft met generationele waarden dan met afkomst of geslacht. Vanuit deze ‘mix’ van leeftijden en culturele referenties kan een uitstekende dienstverlening worden opgebouwd…  

 • Komedie spelen - 30/06/2009

  Bedrijfstheater, met kant-en-klare sketches of op maat gemaakte scènes, nodigt uit om na te denken over wat er leeft bij werknemers. Via de humor en het realisme van de scènes maakt deze tool het makkelijker om duidelijke inzichten te krijgen en in functie daarvan bepaalde houdingen te gaan bijstellen.

 • De berg leidt naar de top - 29/06/2009 (alleen voor leden)

  Wat betekent dat: «een andere persoon willen motiveren»? We willen die ander in beweging brengen of houden. Hij staat nu op plaats X en je wilt dat hij in beweging komt om plaats Y te bereiken.

 • Best Practice: diversiteit bij Sodexo - 23/06/2009 (alleen voor leden)

  Bij Sodexo heeft diversiteit zijn plaats binnen de bedrijfsstrategie. In 2003 formaliseerde de Groep haar Corporate Social Responsibility (CSR) strategie in een Contract voor Duurzame Ontwikkeling, waarin Sodexo een aantal sterke engagementen aangaat.

 • Diversiteit als troef en communicatiemiddel - 22/06/2009

  Staat diversiteit ook bij ú hoog op de agenda? Dan heeft u zeker al gehoord van de "diversiteitsspots": regelmatige ontmoetingen tussen managers en HR-verantwoordelijken rond de thema’s aanvaarding en integratie.

 • Is de privésector klaar om diversiteit te omarmen? - 16/06/2009

  Hoewel we in ons dagelijks leven regelmatig te maken krijgen met diversiteit (in winkels, op straat, in openbare ruimten, enz.) vinden we diversiteit slechts weinig terug in ondernemingen uit de privésector.

 • Diversiteit versus discriminatie - 15/06/2009

  Onder HR-professionals leven nogal wat misvattingen over discriminatie. Sommigen denken dat discriminatie voorbehouden terrein is voor extremisten of racisten en gaan ervan uit dat zij zich, gezien hun rechtgeaarde opvattingen, niet schuldig kunnen maken aan discriminatie. Nog anderen geloven dat discriminatie opzet veronderstelt en weer andere professionals denken ten onrechte dat elke arbitraire keuze discriminatie uitmaakt.

 • Identitaire diversiteit bij de federale politie - 09/06/2009 (alleen voor leden)

  Het werken rond diversiteit bij de federale politie is allesbehalve een improvisatie-oefening! Al zeer vroeg was men zich bewust van het belang van een doorleefd diversiteitsbeleid, en zette men allerlei projecten op touw om de verschillen tussen individuen te integreren. Commissaris Bernard Malbrecq van de dienst Gelijkheid en Diversiteit getuigt…

 • Exclusief netwerk rond diversiteit - 08/06/2009

  Onder impuls van de bedrijfswereld en allerhande organisaties, zoals de NMBS, Belgacom, Sodexo, Ethias, Randstad en de Federale Politie en met de steun van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg werd enkele maanden geleden het netwerk “Diversiteit” opgericht.

 • De overbruggingspremie: niet nieuw, wel meer. - 02/06/2009

  Werknemers die hun prestaties tijdelijk verminderen omdat hun bedrijf in moeilijkheden verkeert, kunnen daarvoor van de Vlaamse overheid een tegemoetkoming krijgen. Dat is op zich niet nieuw, deze aanmoedigingspremie bestond al. De premie wordt nu echter tijdelijk opgetrokken tot maximaal 345 EUR per maand.

 • Kan de werkgever éénzijdig inhoudingen doen op het loon, opzeggingsvergoedingen? - 02/06/2009

  Soms ziet een werknemer tot zijn niet geringe verbazing op de loonafrekening dat bepaalde bedragen reeds in mindering zijn gebracht door de werkgever, vooraleer men het loon of de opzeggingsvergoeding effectief ontvangen heeft. Het gaat hier bijvoorbeeld over achterstallige onkosten, schadevergoedingen, vervallen leningen, of kosten in verband met het privégebruik van de firmawagen.

 • Ecocheques: hoe zit dat fiscaal? - 26/05/2009 (alleen voor leden)

  In het interprofessioneel akkoord 2009-2010 zijn de sociale partners het voor het jaar 2009 eens geworden over een onderhandelingsenveloppe van maximum € 125,00 per werknemer, en dit bovenop het mechanisme van de loonindexering en de schaalverhogingen. Om dit bedrag in nettokoopkracht voor de werknemer om te zetten, werd onder meer besloten om de ecocheques vrij te stellen van belastingen en sociale bijdragen.

 • De ecocheque van kracht... - 25/05/2009

  In het IPA werd in februari van dit jaar overeengekomen om werknemers een netto loonsverhoging toe te kennen. De sociale partners hebben een aantal pistes geformuleerd om dit bedrag te vertalen in koopkracht. De uitwerking van een 'groene cheque' voor de aankoop van ecologische producten en diensten was een van de opties. De ministerraad keurde de ecocheque goed en de NAR werkte verder uit.

 • De bedrijfswagen en zijn fiscale raming - 19/05/2009

  Het gebeurt vaak dat werkgevers bedrijfswagens ter beschikking stellen van hun werknemers, die de auto ook voor privédoeleinden mogen gebruiken. Een praktische vraag die zich opdringt, is hoe die werkgevers dit voordeel van alle aard, waarop bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden, moeten ramen.

 • Op zoek naar het ideale salarispakket... - 18/05/2009

  Ieder bedrijf streeft er in zijn salarispolitiek naar om personeel een maximum aan voordelen te bieden, rekening houdend met de middelen waarover de onderneming beschikt. De soms niet zo eenvoudige fiscale regelgeving die hierbij van kracht is, maakt deze opdracht niet altijd even gemakkelijk.

 • Bedrijfswagens met uitsterven bedreigd? Leasing under pressure! - 12/05/2009

  Dat een bedrijfswagen veel meer is dan gewoon een wagen, weet iedereen. De bedrijfswagen is nog steeds de absolute nummer 1 op het verlanglijstje van de extralegale voordelen. En niet enkel om functionele redenen… Heel wat mensen tonen via hun wagen wie ze echt (willen) zijn. Sportief (BMW), degelijk (Volvo), ambitieus (Audi) of trendy (Mini Cooper).

 • De fleet manager. Was het nu '70, '80 of '90? - 11/05/2009 (alleen voor leden)

  Daar waar een fleet manager voorheen vooral met bedrijfswagens bezig was, wordt hij vandaag de dag steeds meer verplicht om alles in een ruimer kader van mobiliteit te bekijken. De firmawagen is nog steeds een zeer gegeerd onderdeel van een verloningspakket, maar alsmaar meer medewerkers ergeren zich dood aan de st

 • Best Practice: Deloitte gaat met MINI voor maxi-herkenbaarheid - 05/05/2009

  Deloitte is ongetwijfeld een van de bekendste leveranciers van professionele diensten. Maar met zijn ruim 2.300 bedrijfsvoertuigen is Deloitte ook een van de belangrijkste spelers in de markt van de bedrijfswagens in België. Een best practice...

 • Pistes voor groenere mobiliteit - 04/05/2009

  De wereldwijde problematiek rond mobiliteit vormt een van de grootste uitdagingen van de komende jaren. Uit verschillende vaststellingen blijkt dat elke samenleving die zich bewust is van zijn verantwoordelijkheden tegenover het milieu, oplossingen moet vinden om zijn ecologische voetafdruk te verminderen.

 • Bedrijfswagen onder de microscoop - 28/04/2009 (alleen voor leden)

  In de huidige economische context worden vele hr-managers binnen de directieteams aangespoord om hun politiek inzake bedrijfswagens aan een kritische analyse te onderwerpen en zo mogelijk/nodig ingrijpende wijzigingen door te voeren.

 • De geheimen van een goede car policy - 27/04/2009

  De bedrijfswagen is alomtegenwoordig op de Belgische wegen en bij vele werknemers staat zo’n wagen hoog op het verlanglijstje. Alvorens een wagen toe te kennen, is het aangeraden om duidelijke afspraken te maken teneinde latere problemen te vermijden. Hierbij een kort overzicht van enkele aandachtspunten bij het opstellen van een car policy.

 • Absenteïsme indijken: actieplan bij de federale politie - 21/04/2009

  Absenteïsme op het werk is een constante zorg voor privébedrijven én overheidsdiensten. De federale politie ontwikkelde sinds 2004 een actieplan om het verzuimpercentage op het werk te verminderen. Niet zonder succes…

 • Ziektepercentage bij de Vlaamse overheid: de cijfers - 20/04/2009 (alleen voor leden)

  Op 26 maart vond de conferentie rond absenteïsme, georganiseerd door HR Public, plaats. Gijs Martens van de afdeling Strategie binnen het departement Bestuurszaken van de Vlaamse overheid, was één van de sprekers. Hij gaf een toelichting over het ziektepercentage voor de Vlaamse overheid. Zowel het totaal ziektepercentage (rekening houdend met de grootte van de entiteiten) als het gemiddeld ziektepercentage (waarbij geen rekening wordt gehouden met de grootte van de entiteiten) werden onder de loep genomen.

 • Absenteïsme bij de overheid - 14/04/2009

  In oktober 2006 werd, in een gezamenlijk project van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de FOD P&O, een nieuw en performant controlesysteem voor de ziekteafwezigheden van de federale ambtenaren opgestart.

 • De vele gezichten van absenteïsme - 09/04/2009 (alleen voor leden)

  De oorzaken van absenteïsme variëren sterk naarmate we het hebben over korte of langere periodes van afwezigheid. Bovendien bestaan er tientallen manieren om absenteïsme te meten. Een tweetal methodes lijken het meest wijdverbreid aanvaard: het aantal dagen afwezigheid in verhouding tot het aantal dagen dat er zou moeten gewerkt worden en de frequentie van afwezigheid per tijdseenheid.  

 • Wapens tegen absenteïsme - 07/04/2009

  In de krant Le Soir is onlangs een artikel verschenen met als titel: “Ziekteverzuim piekt in 2008 – Het ziekteverzuim van korte duur is in België sinds 5 jaar nooit zo hoog geweest”. Deze vaststelling steunt op de resultaten van een onderzoek van het sociaal secretariaat Securex. Hoe kan dit ziekteverzuim worden aangepakt? Twee benaderingen zijn mogelijk.

 • Meten, weten, handelen: absenteïsme bij FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - 06/04/2009

  Op regelmatige basis verwijzen de media naar het vermeend hoge absenteïsmecijfer bij de overheid. Zoals het cliché zegt, zijn ambtenaren immers per definitie lui, niet klantgericht en vaak afwezig wegens ziekte...  

 • Aanwezigheidsbeleid: pragmatisch, preventief en positief - 31/03/2009

  Het is een diepgeworteld beeld dat ouderen meer afwezig zijn dan jongeren. Maar de realiteit is echter genuanceerder. Een goed inzicht in de feiten en een goed aanwezigheidsbeleid verhogen de concurrentiepositie en kunnen de meerkost van personeel extreem verlagen.

 • Werkbaarheid. Al de rest is parking. - 30/03/2009

  Veel werknemers hopen nog vervroegd op pensioen te kunnen gaan. Ondanks de crisis kunnen we stellen dat de vergrijzing daar sowieso een stokje voor zal steken. Werknemers maar ook werkgevers en hr-verantwoordelijken zullen hun verantwoordelijkheid moeten dragen.

 • Argumentarium Leeftijd&Werk. Een tuig voor overtuiging… - 24/03/2009 (alleen voor leden)

  U bent overtuigd van leeftijdsbewust personeelsbeleid maar u moet nog cruciale personen overtuigen? Of u bent niet overtuigd, maar wil dat wel worden. Of u bent niet overtuigd dat overtuiging werk? Dan is deze tekst iets voor u.

 • Hoe herken ik de grijze witte raaf? - 23/03/2009

  De crisis is in het land. De werkloosheid stijgt enorm. De afgelopen 6 maanden verschoof voor hr daardoor de aandacht drastisch van werving  - ‘Maakt niet uit welke kleur de raaf heeft, als ie maar wil’- naar selectie -  ' Welke competentie-witte raaf willen we?’ Het wordt dus opnieuw belangrijk om u en

 • Oudere werknemers, maak jullie geen zorgen! - 19/03/2009 (alleen voor leden)

  In de lente van 2000 lanceerde de Raad van Europa de “Lissabon-strategie”. Een van de doelstellingen bestaat erin om tegen 2010 minstens 50% van alle 55-plussers aan het werk te hebben. De doelstelling is ambitieus, maar wel nodig!

 • Kennismanagement is leeftijdsbewust of faalt! - 17/03/2009

  Kennis is zonder twijfel dé kwaliteit die oudere werknemers kunnen uitspelen. En kennis is zonder twijfel dé uitdaging voor de competitieve bedrijfsleiders van de 21e eeuw. Kennismanagement en leeftijdsbewust beleid zullen dan ook onlosmakelijk verbonden zijn in een organisatie die zich bevindt in een samenleving met een steeds groter wordende groep 50-65-jarigen.

 • Leeftijdsbewust beleid als antwoord op de crisis. - 16/03/2009

  Zes maanden geleden was leeftijdsbewust beleid hot. Waarschuwingen en analyses van de grootte en de risico’s van de vergrijzing waren dagelijkse kost in de media. Knelpuntvacatures leken een onuitroeibare epidemie voor onze economie.

  Tot de crisis zich tussen onze collectieve oren nestelde. Plots werd het muisstil rond leeftijdsbewust beleid. Alle aandacht gaat nu unisolo naar bezuinigen, herstructureren, overleven.

 • Casestudie BARCO (interview Saskia Vermeiren) - 12/03/2009

  Barco is één van de ondernemingen die onlangs, met succes, een online 'Application Tracking Systeem' installeerde. Hiermee kan de volledige rekruteringsflow worden beheerd. De verschillende gebruikersgroepen van het systeem (hiring managers, recruiters/hr, senior management,...) krijgen elk een aangepaste set van toegangsrechten tot het systeem. Het rekruteren verloopt hierdoor sneller, transparanter en efficiënter.

 • Sociale media en de struisvogelreflex - 10/03/2009

  Veel organisaties vandaag willen het gewoon niet zien... Ze knijpen de ogen dicht als het personeel roddelt over de laatste loonsverlaging, het laatste ontslag van 28 collega’s, de meest recente vete tussen twee “executives”...  en dat terwijl alles publiekelijk op het web uitgespreid wordt.

 • De Deloitte Facebook case - 09/03/2009 (alleen voor leden)

  Hierbij een best practice i.v.m. werven via sociale netwerken. Aan het woord is Erik Van den Branden, Director of HR Shared Services, Deloitte Belgium.

 • HUMO: pioneer op Second Life - 06/03/2009

  De opening van het HUMO-park op Second Life in 2007 was een Belgische primeur: nooit eerder bouwde een andere Belgische organisatie of blad een eigen stekje in deze driedimensionale wereld. Wij spraken met Emmanuel Naert, Product Manager bij HUMO.

 • Hoe krijgt u de beste recruitmentsite ? - 03/03/2009 (alleen voor leden)

  Elke marketeer is er ondertussen van overtuigd dat een goede bedrijfswebsite een cruciaal onderdeel uitmaakt van de communicatiestrategie.

 • Rekruteren: een kunst (Isabelle Dufour aan het woord) - 02/03/2009

  De laatste weken, maanden zelfs krijg ik vaak de opmerking dat rekruteren nu toch wel een stuk makkelijker geworden is, gezien het huidige economisch klimaat en de vele ontslagen. Veel tijd besteden aan het bepalen en ontwikkelen van rekruteringsstrategieën is volgens sommigen dan ook overbodige luxe geworden... Laat staan dat je je gaat verdiepen in nieuwere rekruteringstools of –strategieën...

 • Werven via sociale netwerken : mythe of realiteit ? - 26/02/2009

  Wanneer u voor een zaal vol rekruteerders staat dan heeft u altijd een groep die gelooft dat sociale netwerken nuttig zijn , een deel tegenstanders die het compleet tijdverlies vinden en een groep twijfelaars die nog niet beslist hebben of het sop de kool waard is.

 • De missing link - 23/02/2009

  De Amerikaanse socioloog Granovetter toonde in de jaren 70 al aan dat zwakke banden netwerken effectief maken...

 • De burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de preventieverantwoordelijken - 17/02/2009

  Men moet een duidelijk onderscheid maken tussen de burgerrechtelijke en de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de preventieverantwoordelijken. De burgerlijke aansprakelijkheidsstelling, voor daden van pesterijen bijvoorbeeld, gaat immers gepaard met een eis tot schadevergoeding terwijl de strafrechtelijke aansprakelijkheidsstelling een repressief doel heeft.

 • Het verhaal van een DHR, slachtoffer van pesterijen - 16/02/2009 (alleen voor leden)

  «Nathalie, DHR in een multinational, was bij me komen aankloppen voor verschillende opleidings- en coachingtaken. We waren het eens over de concepten inzake human management en over de waarden die moesten worden overgebracht op de werknemers...»

 • Checklist voor het voeren van opvanggesprekken - 13/02/2009

  In het omgaan met pesterijen en geweld op de werkvloer, nemen heel wat getrainde preventieadviseurs en vertrouwenspersonen vaak hun toevlucht tot bepaalde conversatietechnieken. Een goed gesprek ligt namelijk steeds aan de basis van een mogelijke oplossing. Aandachtig luisteren naar de klacht is hierbij de eerste stap… 

 • De bescherming van de klagers en getuigen - 10/02/2009

  De Welzijnswet beschermt de klagers en de getuigen tegen de eenzijdige verbreking van de arbeidsbetrekking en tegen een ongerechtvaardigde eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Zo kunnen zij klacht indienen of een getuigenis afleggen zonder dat ze bang moeten zijn voor tegenmaatregelen van de werkgever.

 • De externe procedures - 09/02/2009

  Zelfs het beste preventiebeleid kan niet voorkomen dat u te maken krijgt met situaties van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. Als de interne procedures geen vruchten afwerpen, kan al wie dat wil naar de inspectie Toezicht op het Welzijn, de politiediensten, het arbeidsauditoraat stappen of een rechtsvordering (of een procedure voor de Raad van State in geval van een statutaire betrekking) instellen.

 • Hoe een einde maken aan een verziekte werkrelatie? - 06/02/2009

  Hoe doeltreffend optreden bij conflicten, hypeconflicten en pesterijen, kortom in een verziekte werkrelatie? Deze vraag kan worden gesteld aan tal van personen binnen het bedrijf...

 • Benadering en interne procedure - 03/02/2009

  Iedereen kent het spreekwoord: voorkomen is beter dan genezen. De wettelijke en reglementaire regels passen dit gezegde ook toe. Elke spilfiguur in het verhaal van welzijn op het werk kan en moet op zijn niveau handelen; zowel de werkgever en zijn gemachtigden, de werknemers, de preventieadviseurs als de vertrouwenspersonen.

 • Spilfiguren i.v.m. preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. - 02/02/2009

  De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn op het werk waarin bestrijdingsmaatregelen voorkomen tegen psychosociale belasting veroorzaakt door het werk (waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag), geldt voor zowel de privé– als de openbare sector. Het koninklijk besluit van 17 mei 2007 dat deze wet uitvoert, specifieert op precieze wijze de rol van de verschillende betrokkenen, de risico-analyse, de prinicipes betreffende de interne procedure, enz. 

 • Psychosociale belasting veroorzaakt door het werk - 29/01/2009

  Het begrip psychosociale belasting veroorzaakt door het werk kwam reeds voor in de wet van 4 augustus 1996 die het echter niet nader definieerde. Sedert de hervorming van 2007 beschouwt de wet de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk als een globaal concept dat expliciet geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk behelst.

 • Actieplan voor verbeterde psychologische gezondheid van de werknemers - 27/01/2009

  Het lijdt geen twijfel dat de psychologische gezondheidsproblemen van werknemers de bedrijven handenvol geld kosten. Hoewel het haast onmogelijk is om deze kost nauwkeurig te becijferen, hebben studies aangetoond dat stress en psychologische problemen op het werk zich vertalen in absenteïsme, daling van de productiviteit en het prestatievermogen en ontslag.

 • Politie gaat ZEN - 26/01/2009 (alleen voor leden)

  Op 14 en 15 januari kreeg het politiekorps van de Vlaamse Ardennen heugelijk bezoek van de “welzijnsbus”. Deze ongewone verwennerij was een deel van het geschenk dat de agenten kregen naar aanleiding van het winnen van de Zen Award in oktober 2008.

 • Stress ontmanteld - 20/01/2009

  Dat stress al lang niet meer in het hokje “ingebeelde ziekten” past, is anno 2009 uitvoerig bewezen door de medische wereld. Reden genoeg dus om een aantal anti-stress tips bij elkaar te sprokkelen. De eerste reeks tips geeft aan wat je concreet kan doen om je werkomgeving aan te passen en aldus je stresslevel te verlagen. Deel 2 geeft 10 algemene tips tegen “huis-tuin-en-keuken”-stress.

 • De stille kracht van de Ergonomie - 19/01/2009

  Wanneer de Belgische wetgeving het heeft over belastingen van ergonomische aard verwijst zij expliciet naar het beeldschermwerk en het hanteren van lasten. Maar hoe zit het verder?

 • Wellness management voor dummies: 7 tips - 13/01/2009

  Wellness, well-being, welzijn...  woorden bij de vleet die naar dezelfde realiteit verwijzen: de steeds prangendere vraag van medewerkers naar optimale arbeidsvoorwaarden. Natuurlijk is het moeilijk voor een organisatie om op al die verwachtingen in te spelen, want het toepassingsdomein van wellness is zeer ruim: privé- en beroepsleven rijmen met elkaar, van een goed sociaal klimaat genieten, je stress kunnen beheren, beschikken over ergonomische hulpmiddelen,… Met de omkering van de demografische piramide die zich in alle Europese landen voordoet, mag je erop rekenen dat bedrijven die oog hebben voor wellness beter dan de rest in staat zullen zijn de beste talenten aan te trekken en te behouden.

 • Vitali-tijd - 12/01/2009 (alleen voor leden)

  Het houdt niet op. Iedereen voelt aan dat het leven in de huidige omstandigheden de nodige energie vraagt en dit elke dag, elk uur. Vitaliteit kan een antwoord bieden. Vitaliteit is de kracht om succesvol te zijn, ondanks hectische omstandigheden. Vitaliteit is meer dan regelmatig bewegen en gezond eten. Vitaliteit heeft ook een mentale en een emotionele component. Vitaliteit kunnen we aldus beschrijven als een staat van fysiek, emotioneel en mentaal welbevinden. Mens sana in corpore sano. Een interview met Rudi Francken.

 • Outplacement biedt rustpunt in woelige tijden. - 06/01/2009

  Ontslagen worden is voor niemand prettig. Het is een van de meest ingrijpende momenten uit een mensenleven. Nochtans biedt dit moment in vele gevallen een opportuniteit en een kans om een nieuwe wending te geven aan de carrière waar men heel dikwijls ook door toeval is ingerold.

  De laatste jaren zijn door de overheid meerdere stimulansen gelanceerd om dit soort van toestanden te verzachten door ze meer in beeld te brengen en in bepaalde gevallen de werkgever te verplichten om outplacement aan te bieden aan de werknemer.

  Een van de belangrijkste maatregelen is het instellen van CAO 82 waarbij elke ontslagen werknemer van minstens 45 jaar, die niet ontslagen werd om dringende redenen, en die op het ogenblik van ontslag ten minste één jaar ononderbroken dienst anciënniteit heeft bij de werkgever, verplicht outplacementbegeleiding aangeboden krijgt *.

  Toch zijn er nog een aantal gevallen waar outplacement nog meer zou kunnen helpen in het gevecht tegen de werkloosheid.

  Aan het woord is Francis Dorval, directeur bij Galilei-Randstad, de outplacement divisie van de Randstad Holding in België en tevens marktleider.

 • Het sociaal plan vervat in een CAO: belangrijkste voor- en nadelen voor de werkgever. - 29/12/2008

  In het kader van een collectief ontslag of een sluiting is het gebruikelijk dat tussen werkgeversvertegenwoordigers en de syndicale delegatie onderhandeld wordt over een sociaal plan. Dergelijk plan wordt meestal vastgelegd in een CAO, ondertekend tussen de werkgever en de externe vakbondsvertegenwoordigers.

 • De zes etappes van een ontslaggesprek - 24/12/2008

  Een ontslaggesprek moet - zoals elk professioneel gesprek trouwens - goed geleid en georganiseerd zijn. Het moet een begin, midden en slot omvatten en binnen deze structuur moeten er zes etappes onderscheiden worden. Hierna volgt een beknopte beschrijving van deze etappes die worden toegelicht op basis van een voorbeeld uit de praktijk van Galilei.

 • Wat na de informatie- en consultatiefase? - 23/12/2008

  Na het afsluiten van de informatie- en consultatiefase, kan de formele beslissing tot het collectief ontslag worden genomen. Dit betekent nog niet dat de ontslagen ook meteen mogen worden doorgevoerd. De werkgever moet eerst een termijn van dertig, dan wel (mogelijks) zestig dagen afwachten volgend op de notificatie van de formele beslissing tot collectief ontslag. Tijdens deze wachtperiode onderhandelen vakbonden en de werkgever traditioneel een sociaal plan, dat de begeleidingsmaatregelen bij ontslag bevat...

 • Mag u bij een herstructurering simultaan consulteren en onderhandelen of moet dit successief ? - 18/12/2008 (alleen voor leden)

  Eén van de meer uitgesproken controverses bij herstructureringen (collectief ontslag, sluiting van ondernemingen) is de vraag of men successief moet, dan wel simultaan mag, consulteren en onderhandelen.  M.a.w., laat de regelgeving toe dat de directie in een herstructureringsproces tegelijkertijd informeert... Een uitgesproken mening van Pieter De Koster, advocaat Allen & Overy LLP.

 • Collectief ontslag: de strikte procedure! - 15/12/2008

  De laatste maanden 'regent' het ontslagen. De procedure van collectief ontslag is streng, het overtreden van deze regels impliceren zware sancties. Filip Corveleyn, advocaat bij Allen & Overy te Brussel herhaalt voor u de basisprincipes van collectief ontslag: de basisvoorwaarden, en de procedure (informatie & consultatie, wachtperiode, ontslag).

 • Competentiebeheer in de praktijk (II) - 04/12/2008

  De aanpak van het beheer van individuele competenties is vergelijkbaar met de collectieve aanpak op het gebied van de vraagstelling en de etappes. In dit kader is de eerste vraag die men moet stellen zonder twijfel: Gaat het om een vrijwillig initiatief van de persoon zelf of gaat het om een initiatief dat wordt opgelegd door de hiërarchie?”.

 • Competentiebeheer in de praktijk (I) - 02/12/2008 (alleen voor leden)

  De aandacht toespitsen op de valorisatie van het menselijk kapitaal is een zaak van bedrijfsfilosofie en -psychologie.  De aanpak moet in overeenstemming zijn met de bedrijfscultuur en de waarden die er heersen.  Het project moet weldoordacht en voldoende gerijpt zijn. Het valt misschien samen met een koerswijziging van de onderneming. Laten we als voorbeeld een KMO nemen die op korte tijd sterk groeit en de behoefte voelt zich meer te structureren of ook nog, een familiebedrijf dat overgekocht wordt door een groep waarvan de bedrijfscultuur veranderingen op het gebied van organisatie vereist…    

 • Invoeren van een plan tot evaluatie van het personeel en de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer - 01/12/2008

  Wanneer een werkgever beslist om in zijn onderneming een plan toe te passen om de  competenties van zijn personeel te evalueren,  moet hij dan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer naleven, en dus vooraf aangifte doen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer?

 • Waarom is competentiebeheer nodig? - 27/11/2008

  Al vele jaren maakt de HRD bij voorkeur gebruik van individueel competentiebeheer om in te spelen op een specifieke problematiek zoals rekrutering, opleiding, evaluatie, mobiliteit, ontslagen… Dit is beslist een efficiënte methode om talenten op te sporen. Maar geleidelijk werd bij het competentiebeheer ook aandacht besteed aan collectieve competenties en groeide het uit tot een instrument om teamwerk te optimaliseren. Het komt immers vaak voor dat een team van individuen “met hoog potentieel”  dat wordt samengebracht rond een gemeenschappelijk project,  er niet in slaagt de verwachtingen in te lossen. De povere resultaten van sommige grote voetbalteams zijn daar een schoolvoorbeeld van!

 • Competentiebeheer : een goed verstaander… - 25/11/2008 (alleen voor leden)

  Competenties beheren is geen makkelijke taak. Hoewel ze een prominente plaats innemen binnen de kopzorgen van managers, is het niet altijd duidelijk over welke competenties gesproken wordt. Er bestaan namelijk verschillende niveaus van competenties waarop kan gewerkt worden.

 • Welke methode hanteert u om uw personeel te evalueren? - 24/11/2008

  Uw personeel evalueren is een goede zaak. Maar bent u er zeker van dat de methode die u toepast en de criteria die u hanteert, voldoen aan de wettelijke vereisten? 

 • Tijdelijk werkzaam in het buitenland - 17/11/2008

  Een werkgever die een werknemer tijdelijk naar het buitenland stuurt moet zich bevragen over de benodigde arbeids- en verblijfsvergunning, de loon- en arbeidsvoorwaarden, het toepasselijke sociale zekerheidsregime en het land waar de belastingen moeten betaald worden. Welke regels van toepassing zullen zijn zal in belangrijke mate afhangen van de duur van de tewerkstelling in het buitenland en het land waar de werknemer zal tewerkgesteld worden. Binnen de Europees Economische Ruimte vraagt een tewerkstelling van minder dan 6 maanden meestal geen speciale maatregelen. Bij een tewerkstelling buiten de EER moet de toepasselijke wetgeving onderzocht worden van zodra de werknemer naar het buitenland vertrekt.

 • Welke ziekteverzekering kiezen voor uw medewerkers in het buitenland? - 12/11/2008

  Wat is echt van belang voor uw medewerkers? Hoe bespaar je op verzekeringspremies, zonder aan kwaliteit in te boeten? Of anderzijds, waar zitten de addertjes onder het gras bij de goedkope aanbieders? Filip Declercq licht al een tipje van de sluier op...

 • Arbeidsmarkt zonder grenzen: verrijking of bedreiging? - 12/11/2008 (alleen voor leden)

  Definitieve migratie in één richting maakt tegenwoordig plaats voor een migratiestroom naar regio’s en landen die op zoek zijn naar talent. Vooral naar plekken vanwaar de migranten gemakkelijk naar hun thuisland kunnen terugkeren. Dat stelt Manpower in zijn nieuwste White Paper ‘Een arbeidsmarkt zonder grenzen’.

 • Het gebruik van computertools door de personeelsafgevaardigden - 06/11/2008

  We hebben reeds gezien  (Welke faciliteiten toekennen aan personeelsafgevaardigden?)  dat elke werkgever de personeelsafgevaardigden bepaalde faciliteiten moet toekennen om hun mandaat uit te oefenen. Maar hoe zit het dan meer specifiek met computertools? Hebben de afgevaardigden het recht om e-mails te sturen n

 • Personeelsevaluaties en raadpleging van de sociale overlegorganen - 04/11/2008

  Personeelsevaluaties zijn een trend. Ze kunnen een objectieve basis vormen voor promoties binnen de onderneming of voor beslissingen om een bepaalde werknemer en geen andere te ontslaan. Ze zijn een tool van personeelsmanagement geworden waar men moeilijk nog omheen kan.  Binnenkort zullen we de gelegenheid hebben om hier verder op in te gaan.

 • Sociale verkiezingen: een getuigenis uit de zachte sector - 29/10/2008 (alleen voor leden)

  Van 5 mei tot 18 mei 2008 vonden de voorbije sociale verkiezingen plaats.  14 hectische dagen, maar vooral de lange periode van 150 dagen die er aan voorafgaat, is soms zenuwslopen en zeer arbeidsintensief. Lees hier de getuigenis van iemand uit de groeiende sector van de rust- en verzorgingstehuizen.

 • Welke faciliteiten toekennen aan personeelsafgevaardigden? - 28/10/2008

  De personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk oefenen binnen de onderneming een mandaat uit dat niet alleen veronderstelt dat ze deelnemen aan de vergaderingen van de vertegenwoordigingsorganen, maar ook dat ze bepaalde voorbereidende taken uitvoeren. Hiertoe moet de werkgever hen het lokaal en de middelen ter beschikking zijn die nodig zijn, hen bepaalde faciliteiten toekennen en hen toestaan om deel te nemen aan opleidingen.

 • Doeltreffende sociale betrekkingen - 22/10/2008 (alleen voor leden)

  In de onderneming wordt de werking van de verschillende sociale organen –de vakbondsafvaardiging, het comité voor bescherming en preventie op het werk, de ondernemingsraad – geregeld door tal van wettelijke normen die nauwgezet moeten worden toegepast. De gedachtewisselingen binnen die instanties vormen ech

 • Ook in u schuilt een goed onderhandelaar - 08/10/2008

  Onderhandelen is een vaardigheid. Uiteraard moet je inhoudelijk onderlegd zijn maar ook de manier waarop je communiceert is van kapitaal belang. Dé manier van onderhandelen bestaat niet, maar één ding staat onomstotelijk vast: succesvol onderhandelen begint en eindigt met een goede voorbereiding.  

 • Sociale partners stoelen op vertrouwen - 08/10/2008

  In de hedendaagse woelige periode lijkt het woord "vertrouwen" wel een nieuwe dimensie te krijgen. De financiële en economische wereld kampt met zijn spiegelbeeld van een zelfverzekerde  en eenzijdige koers die streeft naar maximale resultaten. Een aantal wetmatigheden tracht men te wijzigen. Hierdoor brokkelde het luisteren naar de klant af. Het gevolg is een grote kloof met de basis