Topics - HrWorld

Login

Topics - pesterijen


 • De burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de preventieverantwoordelijken - 17/02/2009

  Men moet een duidelijk onderscheid maken tussen de burgerrechtelijke en de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de preventieverantwoordelijken. De burgerlijke aansprakelijkheidsstelling, voor daden van pesterijen bijvoorbeeld, gaat immers gepaard met een eis tot schadevergoeding terwijl de strafrechtelijke aansprakelijkheidsstelling een repressief doel heeft.

 • Het verhaal van een DHR, slachtoffer van pesterijen - 16/02/2009 (alleen voor leden)

  «Nathalie, DHR in een multinational, was bij me komen aankloppen voor verschillende opleidings- en coachingtaken. We waren het eens over de concepten inzake human management en over de waarden die moesten worden overgebracht op de werknemers...»

 • Checklist voor het voeren van opvanggesprekken - 13/02/2009

  In het omgaan met pesterijen en geweld op de werkvloer, nemen heel wat getrainde preventieadviseurs en vertrouwenspersonen vaak hun toevlucht tot bepaalde conversatietechnieken. Een goed gesprek ligt namelijk steeds aan de basis van een mogelijke oplossing. Aandachtig luisteren naar de klacht is hierbij de eerste stap… 

 • De bescherming van de klagers en getuigen - 10/02/2009

  De Welzijnswet beschermt de klagers en de getuigen tegen de eenzijdige verbreking van de arbeidsbetrekking en tegen een ongerechtvaardigde eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Zo kunnen zij klacht indienen of een getuigenis afleggen zonder dat ze bang moeten zijn voor tegenmaatregelen van de werkgever.

 • De externe procedures - 09/02/2009

  Zelfs het beste preventiebeleid kan niet voorkomen dat u te maken krijgt met situaties van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. Als de interne procedures geen vruchten afwerpen, kan al wie dat wil naar de inspectie Toezicht op het Welzijn, de politiediensten, het arbeidsauditoraat stappen of een rechtsvordering (of een procedure voor de Raad van State in geval van een statutaire betrekking) instellen.

 • Hoe een einde maken aan een verziekte werkrelatie? - 06/02/2009

  Hoe doeltreffend optreden bij conflicten, hypeconflicten en pesterijen, kortom in een verziekte werkrelatie? Deze vraag kan worden gesteld aan tal van personen binnen het bedrijf...

 • Benadering en interne procedure - 03/02/2009

  Iedereen kent het spreekwoord: voorkomen is beter dan genezen. De wettelijke en reglementaire regels passen dit gezegde ook toe. Elke spilfiguur in het verhaal van welzijn op het werk kan en moet op zijn niveau handelen; zowel de werkgever en zijn gemachtigden, de werknemers, de preventieadviseurs als de vertrouwenspersonen.

 • Spilfiguren i.v.m. preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. - 02/02/2009

  De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn op het werk waarin bestrijdingsmaatregelen voorkomen tegen psychosociale belasting veroorzaakt door het werk (waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag), geldt voor zowel de privé– als de openbare sector. Het koninklijk besluit van 17 mei 2007 dat deze wet uitvoert, specifieert op precieze wijze de rol van de verschillende betrokkenen, de risico-analyse, de prinicipes betreffende de interne procedure, enz.