Topics - HrWorld

Login

Topics - Gelijke kansen


 • Monitoring van diversiteit op de arbeidsmarkt - 17/08/2010

  Op de Belgische arbeidsmarkt bestaan op vandaag een aantal initiatieven ter bestrijding van etnische discriminatie, en dit zowel in de verschillende gewesten als op federaal niveau. De strijd is echter nog lang niet gestreden.

 • Werknemers met een handicap zijn ook gewoon werknemers... - 17/08/2010

  De gangbare opvattingen over personen met een handicap en werk zijn legio: lagere rendabiliteit, nood aan ondersteuning, onbekwaamheid, afwijzing... Nochtans werken heel wat werknemers met een handicap zonder dat hun handicap voor problemen zorgt.

 • Gelijkheid op de werkvloer: cijfers en tendensen - 16/08/2010 (alleen voor leden)

  Discriminatie, niet in uw bedrijf? Wij brengen de harde cijfers, belangrijkste tendensen en evoluties over de aard en de omvang van de arbeidsgerelateerde meldingen die in 2009 werden behandeld.

 • Slaat discriminatie vandaag harder toe dan vroeger? - 11/08/2010

  Sinds de oprichting van het informatieloket voor discriminatie bij aanwerving door Actiris én de komst van andere hulpmiddelen in de strijd tegen discriminatie, lijkt het aantal klachten dat door particulieren wordt neergelegd, fors te zijn gestegen.

 • Individualiteit respecteren, betekent diversiteit respecteren - 09/08/2010

  Start People werd in maart 2010 genomineerd voor de Prijs Diversiteit & Human Resources, die voor de derde keer op rij de Waalse ondernemingen en organisaties die initiatieven nemen op het vlak van diversiteitsbeheer binnen HR, beloont. 

 • Vrouwen in de arena - 03/08/2010

  Midden in deze warme zomer werd de nieuwe baas van de VRT bekendgemaakt, en "de beste man voor de job blijkt een vrouw"...

 • Gelijkheid van werknemers met betrekking tot ontslag - 02/08/2010

  Het principe van de niet-discriminatie is nauw verbonden met dat van de gelijkheid.

  Lees hier alles over het verbod op discriminatie bij ontslag.